Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Kratkoročni krediti

1. Kredit za obrtna sredstva

  • Kratkoročni kredit je financijski instrument namijenjen očuvanju vaše kratkoročne likvidnosti, te poboljšanju vaše konkurentske pozicije na tržištu.
  • Kratkoročni kredit se odobrava na period do 12 mjeseci u KM valuti ili EUR valuti.
  • Kredit se može koristiti na više načina u zavisnosti od potreba klijenta (odjednom, sukcesivno ili revolving).
  • Kredit se vraća u jednakim mjesečnim obrocima do ugovorenog roka.
  • Dodatne uvjete kreditiranja možete osobno dogovoriti sa Bankom

2. Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu (Overdraft)

  • Overdraft je financijski instrument namijenjen za kratkoročno financiranje poslovne djelatnosti kompanije. Također, njegova namjena je pružanje mogućnosti kompanijama da ispoštuju sve svoje kratkoročne obaveze, čime direktno utiču na pozitivan cash flow kompanije.
  • Visina dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu utvrđuje se prema iznosu 30% prosječnog potražnog prometa po transakcijskom računu u prethodnih 6 mjeseci, isključujući promet po primljenim kreditima i sličnim transakcijama  a max. do 100.000,00 odnosno 300.000,00 KM ovisno o odabranom obliku kredita.
  • Kamata na overdraft  je fiksna i obračunava se na  godišnjem nivou za broj dana koji je korišten i za iznos koji je korišten.

3. Revolving 

Revolving je financijski proizvod koji predstavlja oblik ugovaranja planiranog obima poslovanja između klijenta i Banke unutar definiranog perioda. Kroz revolving ugovor definiše se visina finansijske podrške koju pruža Banka i obim poslovanja kojI će klijent ostvariti preko Banke.
Revolving se odobrava na period do 12 mjeseci uz prethodno dogovorene uvjete odobrenja, korištenja i vraćanje istog.

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×