Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Dokumentarno poslovanje

1. Nostro akreditivi

 • Otvaranje nekonfirmiranog akreditiva
  • Sa namjenski položenim depozitom
  • Bez namjenski položenog depozita
 • Otvaranje konfirmiranog akreditiva
  • Sa namjenski položenim depozitom
  • Bez namjenski položenog depozita
 • Likvidacija akreditiva sa obradom dokumentacije
 • Izmjena uslova akreditiva
 • Izjava o ustupanju priliva

Banka zadržava pravo naplate i većih naknada za izdavanje svih vrsta akreditiva, u zavisnosti od procijenjenog rizika kao i drugih uslova, što se utvrđuje posebnim ugovorom sa klijentom.


2. Loro akreditivi

 • Aviziranje akreditiva
 • Aviziranje izmjene akreditiva
 • Prenos akreditiva
 • Konfirmacija
 • Pregled dokumenata i stručna pomoć
 • Odstupanje dokumenata po nostro akreditivima (naplata od ino-banke)
 • Diskontovanje loro kreditiva

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×