Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Garancijsko poslovanje

1.Nostro garancije

 • Izdavanje garancija sa namjenski položenim depozitom*
  • Izdavanje svih vrsta garancija sa namjenski položenim beskamatnim depozitom
  • Izdavanje svih vrsta garancija sa namjenski položenim kamatnim depozitom

          *Za iznos do protuvrijednosti 1.000 KM

 

 • Izdavanje garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje plativih garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje licitacionih garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje avansnih garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje carinskih garancija bez položenog depozita

 

 • Izdavanje garancija za dobro izvršenje posla bez položenog depozita**:
   • Na rok preko 1 (jedne) godine
   • Na rok do 1 (jedne) godine
   • Min za iznos do protuvrijednosti 10.000 KM
   • Min za iznos do protuvrijednosti 1.000 KM

**Odnosi se samo na garancije za dobro izvršenje posla i tenderske garancije.

 

 • Izdavanje konfirmiranih garancija
  • Sa namjenski položenim depozitom
  • Bez namjenski položenog depozita
  • Avaliranje mjenica sa ili bez položenog depozita prema tarifnim stavovima za garancije sa ili bez položenog depozita
  • Eskont mjenica prema dogovoru
  • Izmjena uslova garancije
  • Pismo namjere o izdavanju garancije

Banka zadržava pravo naplate i većih naknada za izdavanje svih vrsta garancija, u zavisnosti od procijenjenog rizika kao i drugih uslova, što se utvrđuje posebnim ugovorom sa klijentom.


2. Loro garancije

 • Aviziranje garancije
 • Aviziranje izmjena garancije
 • Prenos garancije – izdavanje garancije po osnovu primljene garancije
 • Konfirmacija
 • Diskontovanje potraživanja obezbijeđenih garancijama prihvatljivih banaka
 • Stručna obrada i proslijed zahtjeva za naplatu po garanciji

3. Inkaso poslovi

 • Nostro dokumentarni inkaso
 • Loro dokumentarni inkaso naplata uz isplatu po prilivu na račun

 Za više informacija molimo obratite se na e-mail adresu: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×