Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost (Corporate Social Responsability - CSR) je strateški činilac utkan u proces donošenja odluka.

Kao članica Intesa Sanpaolo Grupe posvećeni smo postizanju poslovnih ciljeva na društveno odgovoran način, uz stalnu brigu o lokalnoj zajednici, zadovoljstvu klijenata i zaposlenih, uz minimalan negativni uticaj na životnu sredinu.

Svjesni smo da se uspjeh u poslovanju ne mjeri samo ostvarenjem finansijskih rezultata nego danas u modernom društvu on jednako podrazumijeva i aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti i doprinosu održivom razvoju.

Korporativne vrijednosti koje promoviše Intesa Sanpaolo Banka BiH su predanost klijentima, timski rad, inovativnost i znanje, pouzdanost i odgovornost, etičnost i transparentnost. Težimo stvaranju društva koje vodi brigu o potrebama i mogućnostima svih njegovih članova.

Intesa Sanpaolo Banka BiH ima integralni pristup korporativno društvenoj odgovornosti uz nastojanje da je inkorporira u svoju osnovnu djelatnost i svakodnevnu poslovnu praksu.

U našim poslovnim poduhvatima vođeni smo sljedećim vrijednostima, principima i politikama:

Korporativne vrijednosti Etičkog kodeksa

Korporativne vrijednosti koje ugrađujemo u svakodnevno poslovanje u sebi uključuju ne samo poslovni uspjeh, nego i brigu za ljude, okoliš i ukupno poboljšanje kvalitete života zajednice u kojoj djelujemo.

Poštivanjem regionalnih posebnosti područja na kojem poslujemo, stvaramo uzajamno povjerenje, osjećaj pripadnosti, a time i lojalnost klijenata.

Naše korporativne vrijednosti su:

Transparentnost
Transparentnost je osnova svih naših aktivnosti, naše komunikacije, naših ugovora, kako bismo našim partnerima i interesnim grupama omogućili autonoman i svjestan izbor i odluke.

Integritet
Ostvarujemo naše ciljeve pošteno, ispravno i odgovorno, s punim i stvarnim poštivanjem pravila, etičke profesionalnosti i ovdje navedenih vrijednosti.

Jednakost
Obavezali smo se ukloniti svaku diskriminaciju i poštivati spolne, rasne, vjerske, političke, jezične ili intelektualne različitosti te razlike u godinama.

Poštivanje različitosti
Želimo ujediniti teritorij koji pokrivamo, biti banka koja uspijeva razmišljati o veličini, ali pri tome ne zanemariti pojedinca.

Odgovornost pri korištenju izvora
Nastojimo oprezno koristiti sve izvore, promovirajući ponašanje koje je značajno za usavršavanje i izbjegavajući razmetanje.

Izvrsnost
Postavili smo sebi cilj kontinuiranog usavršavanja, dugoročno gledajući, očekujući izazove, njegujući kreativnost u službi inovacije, valorizirajući zasluge.

Vrijednost pojedinca
Dijalog i slušanje svakog pojedinca dio je kontinuiranog usavršavanja odnosa sa svim interesnim grupama.

Odnosi sa interesnim grupama

Jačanje povjerenja i unapređivanje odnosa sa svim dijelovima društva koji su u interakciji s Bankom uslov su kontinuiranog napretka našeg poslovanja. Svojim djelovanjem, naš je cilj ispuniti potrebe i očekivanja svih interesnih grupa, od brige za potrebe klijenata, zaposlenika, razvoja lokalnih zajednica u kojima djelujemo, brige o zaštiti okoliša do stvaranja nove vrijednosti za dioničare.

Sa interesnim grupama njegujemo otvorenu dvosmjernu komunikaciju:

  • kontinuirano informišemo interesne grupe komunikacionim kanalima (press konferencije, saopštenja za javnost, intervjui i gostovanja u emisijama, oglašavanje) i on – line kanalima (web, facebook, newsletter i dr.).Redovito izvještavamo o poslovanju Banke putem godišnjih izvještaja i ostalih specijalnih publikacija.  Za sve informacije vezane uz poslovanje Intesa Sanpaolo Banke BiH, klijentima je na raspolaganju mogućnost direktnog slanja e-maila sa web stranice, e-mail adresa info@intesasanpaolobanka.ba te besplatna telefonska linija 080 020 307.
  • redovno pratimo vanjska istraživanja tržišta, provodimo monitoring te vlastita istraživanja zadovoljstva zaposlenika, klijenata, fokus grupa.

Klijenti

Jedan od osnovnih preduslova našeg poslovanja je povjerenje – povjerenje koje dajemo kroz kredite,  te povjerenje koje primamo kroz štednju. To je izuzetno bitan proces, ne samo za funkcionisanje same Banke nego i ukupnog tržišta i ekonomije. Povjerenje je rezultat dugoročno stabilnih i kvalitetnih odnosa s našim klijentima, koji se zasnivaju na dijalogu, transparentom poslovanju i kvaliteti naših proizvoda i usluga.

Kako bismo unaprijedili naše odnose s klijentima:

  • stavili smo na raspolaganje brojne komunikacijske kanale - od široke mreže poslovnica za direktan kontakt, web stranicu,socijalne mreže (FB), e-mail, besplatan info telefon, direktni mailing, promotivne materijale i dr.;
  • unaprijedili smo sistem upravljanja pritužbama, koje nastojimo rješavati promptno i u kojima prepoznajemo mogućnosti za poboljšanja naših usluga i proizvoda;
  • posvetili smo se redovnom mjerenju zadovoljstva klijenata kroz brojna istraživanja koja nam pomažu u kreiranju proizvoda prema željama i potrebama različitih grupa klijenata;
  • konstantno podupiremo inovativna rješenja, koja rezultiraju novim proizvodima s ciljem da pridonesemo razvoju društva u kojem živimo;
  • Slogan Intesa Sanpaolo je Slušamo Vas 100%, čime pokazujemo važnost svih zapažanja, komentara, prijedloga i pritužbi klijenata, šire zajednice i zaposlenika.

Zaposlenici

Za ostvarivanje poslovnih ciljeva nužno je imati zadovoljne i motivisane zaposlenike. Oni su nositelji razvoja kompanije, te ključni faktor uspješnog poslovanja. Stoga se u Intesa Sanpaolo Banci BiH sistemski razvijaju sadržaji koji podstiču motivaciju zaposlenika. Intesa Sanpaolo Banka BiH pažljivo i temeljito planira razvoj i edukaciju svojih zaposlenika, ulaže u stvaranje ugodnog radnog okruženja i nastoji omogućiti ispunjenje profesionalnih težnji pojedinaca.

Interni komunikacijski sustav je vrlo dobro razvijen i dostupan svim zaposlenicima kroz različite kanale:intranet,web TV, e-mail, interni časopis “Made in bank",  interne kampanje.

Dioničari

Intesa Sanpaolo Banka BiH svojim dioničarima i finansijskoj javnosti omogućava pravodobno, jasno i objektivno informisanje o svom poslovanju kroz sve dostupne kanale i dokumente (godišnje i periodične izvještaje, profil kompanije, web stranicu, facebook stranice  saopštenja za javnost, različite prezentacije).

Dobavljači i partneri

Osnovi cilj unapređenja sistema nabavke je izgradnja dugoročnih odnosa s našim dobavljačima i partnerima. Saradnju na obostrano zadovoljstvo produbljujemo međusobnim dijalogom i razmjenom znanja, kao i profesionalnim pristupom te strogim poštivanjem pravila i procedura.

Društvena zajednica

Intesa Sanpaolo Banka BiH djeluje na cjelokupnom teritoriju BiH. U svom poslovanju vodi računa o različitim zahtjevima i potrebama lokalnih zajednica, te doprinosi njihovom razvoju aktivnim angažiranjem svojih filijala i poslovnica.

Banka je otvorena za saradnju i dijalog s neprofitnim i nevladinim organizacijama  i  spremno se odaziva na inicijative koje doprinose ne samo ekonomskom, već i socijalnom i kulturnom napretku zemlje.

Ekologija

Tokom izgradnje i obnavljanja poslovnih prostora Banke koristimo sisteme i opremu s niskom razinom potrošnje energije i s visokim stepenom energetske efikasnosti.U skladu sa propisima o zaštiti okoliša i uklanjanju otpada, Banka se brine o uklanjanju otpada koji je opasan za okoliš, kao što su primjerice toneri, neonske sijalice, opasne hemikalije iz uređaja za skeniranje i ostalog opasnog otpada.

Smanjenje potrošnje papira postiglo se uvođenjem multifunkcionalnih uređaja, kao i uputama na nivou Banke da se za vrijeme štampanja na štampaču iskoriste obje stranice papira.

Opasni otpad kao na primjer  patrone za tintu štampača sortira se posebno, te ga prikuplja ugovorno poduzeće koje svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Pri obuci zaposlenika za protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu jedna od obaveznih tema je i zaštita okoliša. Na taj način educiramo zaposlenike o problemima okoliša.


Za više informacija obratite se

Putem ovog linka možete pristupiti Društvenoj odgovornosti Grupacije

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×