Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Izračun referentne kamatne stope za kredite, kreditne kartice i prekoračenja po računu

Poštovani klijenti,

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite, kreditne kartice i prekoračenje po računu definisala je visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

  • depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
  • depozite u EUR i
  • depozite u stranoj valuti     

uzet na dan 31.03. u godini.

Redni broj

Vrste depozita stanovništva

Visina kamatne stope

1.

Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom „sa dogovorenim dospijećem“

 

1.a.

Do 1 godine

0,311

1.b.

Preko 1 do 2 godine

1,083

1.c.

Preko 2 godine

1,296

2.

Depoziti u EUR „sa dogovorenim dospijećem“

 

2.a.

Do 1 godine

0,275

2.b.

Preko 1 do 2 godine

1,010

2.c.

Preko 2 godine

1,331

3.

Depoziti u stranoj valuti „sa dogovorenim dospijećem“

0,730

Prosjek svih depozita (1.a. + 1.b. + 1.c. + 2.a. + 2.b. +2.c. + 3) / 7

0,86

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, na dan 31.03.2019. godine, iznosi 0,86%.

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, uzet na dan 31.03.2019. godine, bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve ugovore koji se ugovaraju u periodu od 10.05.2019. godine do 12.05.2020. godine.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×