alt=”” title=””/>

Uslovi korištenja

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, slanjem ove kontakt forme saglasan/a  sam da Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Banka), poduzima sve radnje vezano za korištenje naprijed navedenih ličnih podataka u svrhu dostavljanja ponude, kao i u svrhu promovisanja i obavještavanja o uslugama i proizvodima Banke.

Saglasan/a sam da Banka putem dostupnih sredstava priopćavanja (pismom, telefonom, elektronskim putem) obavještava me o proizvodima i uslugama u okviru svoje poslovne djelatnosti, a koje su usmjerene na promociju proizvoda i usluga Banke.