alt=”Uslovi korištenja – zahtjevi” title=”Uslovi korištenja – zahtjevi”/>

Uslovi korištenja – zahtjevi

Saglasan sam da Banka razmotri ovaj zahtjev u skladu sa privremenim mjerama koje budu definisane odrednicama Odluka entitetskih Agencija za bankarstvo kada iste stupe na snagu.