alt=”Uslovi korištenja” title=”Uslovi korištenja”/>

Uslovi korištenja

Saglasan sam da Banka razmotri ovaj zahtjev u skladu sa privremenim mjerama koje budu definisane odrednicama Odluka entitetskih Agencija za bankarstvo kada iste stupe na snagu.