Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Zahtjev za prekoračenje/limit po tekućem računu

Redovni limit/prekoračenje
po tekućem računu
Dodatni limit/prekoračenje
po tekućem računu (Shadow limit)
       
Lični podaci
Ime
Molimo unesite vrijednost.
JMB
Molimo unesite vrijednost
Prezime
Molimo unesite vrijednost.
 
Broj lične karte
Molimo unesite vrijednost.
Adresa stanovanja
Molimo unesite vrijednost.
Grad
Molimo unesite vrijednost
PTT
Molimo unesite vrijednost
E-mail adresa
Molimo unesite vrijednost.
Telefon 
Molimo unesite vrijednost.
Mobitel
Molimo unesite vrijednost
Podaci o zaposlenju
Firma zaposlenja
Molimo unesite vrijednost.
Telefon
Molimo unesite vrijednost

Molimo unesite vrijednost
Adresa poslodavca Grad
Molimo unesite vrijednost
PTT
Molimo unesite vrijednost
Kontakt osoba poslodavca
Vrsta ugovora
Molimo odaberite.
Da li primate platu
kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

Molimo odaberite.
   
       
Neto plata (KM)
Molimo unesite vrijednost
Topli obrok (KM)
Molimo unesite vrijednost
Penzija (KM)
Molimo unesite vrijednost
Iznos obustava na
primanja

Traženi iznos prekoračenja
Traženi iznos
redovnog prekoračenja (KM)

Traženi iznos prekoračenja
Traženi iznos
dodatnog prekoračenja (KM)

Traženi iznos prekoračenja
Poslovnica u
kojoj predajete zahtjev

Molimo odaberite.
       
Dodatni komentar
(max. 200 znakova)
 Dostigli ste maksimalni broj znakova.
   
 
Molim Vas da potvrdite da ste upoznati sa uslovima.
Potvrđujem da sam upoznat sa Opštim uslovima poslovanja sa stanovništvom po tekućim, žiro i deviznim računima
 
   
   

Ostale odredbe

  1. Izjavljujem da su svi naprijed navedeni podaci istiniti, te ovlašćujem Banku da po potrebi izvrši njihovu provjeru, uključujući i kontakte s trećim licima.
  2. Upoznat/a sam da Banka zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja. Banka zadržava pravo da smanji iznos traženog redovnog prekoračenja, ukoliko se utvrdi da visina redovnog primanja, koja je uplaćena na tekući račun, ne odgovara visini navedenoj u ovom Zahtjevu, u kojem slučaju visina redovnog dopuštenog prekoračenja se odobrava u visini od dva priliva, a u skladu sa prilivom uplaćenim na tekući račun.
  3. Popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva prihvatam Opšte uslove poslovanja sa stanovništvom po tekućim, žiro i deviznim računima.
  4. Dajem saglasnost Intesa Sanpaolo Banci BiH da provjeri moju kreditnu historiju na osnovu informacija pohranjenih u bazi podataka Centralnog registra kredita BiH koji se vodi kod CBBiH. Takav kreditni izvještaj se može koristiti samo u svrhu odobrenja traženog kredita i ni u kom slučaju se ne može iznositi u javnosti ili prenositi na bilo koji način drugom pravnom ili fizičkom licu. Saglasan/na sam da se podaci o odobrenom kreditu kao i podaci o nepridržavanju ugovorenih odredbi o otplati kredita pohrane u bazu podataka CRK (Centralni registar kredita).
  5. U skladu sa odredbama člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 49/06), popunjavanjem i slanjem ovog Zahtjeva izjavljujem da sam saglasan/a da Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Banka), poduzima sve radnje vezano za obradu svih mojih ličnih podataka i to: ime i prezime, JMB, broj lične karte, adresu prebivališta/boravišta, broj telefona, podatke o ličnim primanjima i zaposlenju, a sve u svrhu regulisanja predmetnog Zahtjeva. Saglasan/a sam da Banka moje lične podatke koji su prethodno navedeni dostavlja članicama grupe Intesa Sanpaolo unutar države i izvan iste u svrhu koja zavisi od vrste proizvoda.
  6. U skladu sa odredbama člana 26. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 49/06, 76/11 I 89/11), popunjavanjem i slanjem ovog Zahtjeva izjavljujem da sam saglasan/a da Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Banka), poduzima sve radnje vezano za korištenje svih mojih ličnih podataka i to: ime i prezime, JMB, broj lične karte, adresu prebivališta/boravišta, broj telefona, podatke o ličnim primanjima i zaposlenju, a sve u svrhu promovisanja i obavještavanja o uslugama i proizvodima Banke. Saglasan/a sam da Banka putem dostupnih sredstava priopštavanja (pismom, telefonom, elektronskim putem) obavještava me o proizvodima i uslugama u okviru svoje poslovne djelatnosti, a koje su usmjerene na promociju proizvoda i usluga Banke. Potvrđujem da sam obaviješten/a o namjeri korištenja ličnih podataka u marketinške svrhe te se odričem prava da se takvoj obradi usprotivim. Ova Saglasnost se daje u naprijed navedenu svrhu i u druge svrhe se ne može koristiti, a vrijedi do okončanja predmetnog pravnog posla.

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×