alt=”Zahtjev za zaposlenje” title=”Zahtjev za zaposlenje”/>

Zahtjev za zaposlenje

Online formular

//
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Slanjem svih mojih ličnih podataka i informacija kroz ispunjavanje ovog Zahtjeva za zaposlenje, izjavljujem da su isti autentični i tačni. Također izjavljujem da slanjem mojih ličnih podataka i informacija, svojom slobodnom voljom, dajem izričitu saglasnost da Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina može obrađivati moje lične/osobne podatke, uključujući moju biografiju i moju fotografiju u svrhu eventualnog zasnivanja radnog odnosa, čuvati u svojim arhivama neograničeno, te u druge svrhe iste ne može koristiti. Posebno, slanjem mojih ličnih/osobnih podataka, dajem saglasnost Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosna i Hercegovina da moje lične/osobne podatke iz ovog Zahtjeva za zaposlenje može slati izvan Bosne i Hercegovine unutar Intesa Sanpaolo i PBZ bankarske Grupe, uključujući i vanjskog suradnika “Posao na dlanu d.o.o.” zaduženog za pružanje poslovne i tehničke podrške za navedenu svrhu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH. Banka zadržava pravo prema kandidatima koji su poslali svoju aplikaciju, da ih kontaktira samo u slučaju objektivne potrebe za zapošljavanjem kadrova traženog profila.
=