alt=”Online bankarstvo” title=”Online bankarstvo”/>

Online bankarstvo

Obavite brže i povoljnije svoje finansijske poslove.

Prednosti

HAL e-BANK.

Elektronsko bankarstvo Intesa Sanpaolo Banke.

Svoje finansijske poslove možete obavljati brže i povoljnije ukoliko se opredijelite za jedno od naših usluga elektronskog bankarstva.

1. HAL e-BANK

Namijenjen je većim klijentima koji žele da imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom Bankom sa različitim nivoima ovlaštenja. Za korištenje HAL e-BANK potreban je PC, slobodan USB port, pametna kartica, čitač pametne kartice, programski paket za upotrebu HAL e-BANK.

Omogućava uvid u stanje na računima, pregled prometa, plaćanje u zemlji i inozemstvu sa tekućim datumom ili datumom unaprijed, import i eksport naloga i izvoda u vaše aplikacije prema određenom formatu.

2. Elektronsko bankarstvo Intesa Sanpaolo Banke – ELBA

Za ovu vrstu elektronskog bankarstva dovoljna je internet konekcija, PC, Microsoft Edge i Adoba Acrobat Reader 4 ili više. Pristupnicu možete preuzeti ovdje ili u najbližoj vam filijali/poslovnici.

Omogućava sigurno obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu, uvid u stanje, promet i izvode po računima, uvid u tečajnu listu Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH, import i eksport naloga i izvoda u vaše aplikacije prema određenom formatu, uvid u kreditne obveze.

Kontakt informacije

Za više informacija molimo obratite se na: