INTESA SANPAOLO BANKA ORGANIZUJE TAKMIČENJE ZA STUDENTE DVA FAKULTETA

INTESA SANPAOLO BANKA ORGANIZUJE TAKMIČENJE ZA STUDENTE DVA FAKULTETA

Intesa Sanpaolo Banka organizuje takmičenje za studente dva fakulteta

VAŠE IDEJE NAS ČINE BOLJIM

Sarajevo, 13.januar 2011– Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH organizuje takmičenje za studenteEkonomskog fakulteta u Sarajevu i Sarajevo School of Science and Technology  kroz projekat“vaše ideje čine nas boljim“, u okviru kojeg će odabrani kandidati moći učestvovati u davanju prijedloga za poboljšanje usluga klijentima Banke.

Kandidati ovih fakulteta trebaju da imaju položene sve ispite za određenu akademsku godinu unutar određenog vremenskog roka i sa prosjekom ocjena ne manjom od 8. Maksimalna starosna dob je 25 godina, a pored toga potrebno je da se aktivno služe engleskim jezikom i da poznaju rad na računaru( Microsoft Office paket).

Rok za prijavu za takmičenje u predlaganju novih ideja za bankarske usluge prema propozicijama Intesa Sanpaolo Banke je 23.01.2011. godine, nakon čega će stručna komisija odabrati  12 studenata koji će biti direktni učesnici ovog projekta.

Odabrani studenti biće podijeljeni u 6 timova, koji će trebati pripremiti projekte za dvije različite teme: I implementacija-kategorija teme koja se odnosi na predlaganje “starih stvari na novi način” i

II Inovacija -kategorija teme koja se donosi na generiranje “potpuno novih ideja”.

Svaki od 12 studenata učesnika  u ovom projektu biće novčano nagrađen, a najbolje ideje će takođe biti novčano nagrađene. Studenti pobjedničkih timova imaju pravo na obavljanja plaćene mjesečne prakse u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH, kao i mogućnost sticanja međunarodnog iskustva u okviru  bankarske grupacije Intesa Sanpaolo.

Detaljne informacije se mogu naći na web stranici Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH (www.intesasanpaolobanka.ba).

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH je članica međunarodne grupe Intesa Sanpaolo, a projekat nagrađivanja studenata se već provodi i u drugim bankama članicama širom jugoistočne Evrope.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri