INTESA SANPAOLO BANKA OSTVARILA NETO-DOBIT OD 6,061 MILIONA KM

INTESA SANPAOLO BANKA OSTVARILA NETO-DOBIT OD 6,061 MILIONA KM

SARAJEVO- 10.03.2011.- Uprkos posljedicama finansijske krize koje još uvijek imaju uticaj na realnu ekonomiju naše zemlje, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH je nastavila sa dobrim rezultatima, kao i u prethodnim godinama. Banka je uspjela povećati tržišni udio u gotovo svim segmentima poslovanja i imala je manji portfolio nekvalitetnih kredita u odnosu na prosjek bh bankarskog sektora na kraju 2010. Ovo je postignuto zahvaljujući unapređenju procedura za monitoring kreditnog portfolia, koje podržava razvijeni IT sistem i centralizovano upravljanje procesom za odobravanje kredita.


Uprava Banke Igor Bilandžija, Almir Krkalić i Dario Grassani su predstavili poslovne rezultate Banke u 2010. i planove za 2011.

Glavni pokazatelji koji svjedoče o kvaliteti poslovanja Banke u 2010. godini u poređenju sa rezultatima u 2009.godini:

 • Banka je postigla neto- dobit u iznosu od 6,061 miliona KM što je za 73,6%  više u odnosu na rezultat iz 2009;
 • aktiva se povećala za 10,4% i sada iznosi 1,287 miliona KM;
 • ukupni depoziti iznose 823 miliona KM i veći su za 6,4%;
 • kreditni portfolio se  povećao za 11,4% i tako dostigao iznos od 935 miliona KM;
 • ukupni neto- prihodi su povećani za 16,9%;
 • troškovi su povećani za 8,2%;
 • troškovi kreditnih rezervi su se povećali za 25,6%;
 • broj zaposlenih na kraju 2010. je iznosio 519 radnika(u 2009. godni bilo je zaposleno 514). 

Na osnovu  relevantnih informacija kojima raspolažemo, finansijski pokazatelji Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH su znatno iznad prosjeka koji je postignut na nivou bankarskog sektora u BiH na kraju 2010. godine.

Iako su uslovi na tržištu daleko od povoljnih, Banka je nastavila sa svojim aktivnostima kreditiranja, povećavajući kreditni portfolio za 11,4%. Što se tiče 2010. godine, rast kreditnog portfolia stanovništva je bio spriječen zbog niže potražnje na tržištu. Ističemo da se rast ukupnog portfolia  uglavnom može pripisati kreditima pravnih lica koji su zabilježili porast od 23,5% u odnosu na kraj 2009. godine. 
U toku 2010. godine, Banka je nastavila koristiti kreditne linije koje joj je omogućila matična kompanija Intesa Sanpaolo i međunarodne organizacije (EIB, EBRD, EFSE), a koji su odobravani u svrhu poboljšanja kreditiranja  pojedinih poslovnih sektora u BiH.
Tokom 2010. godine, Banka je smanjila broj dionica za  5,140 dionica koje je otkupila od manjinskih dioničara tokom 2009. godine. Stabilna podrška većinskih dioničara predstavlja najjači stub u  razvoju poslovanja Banke, a u vezi sa ovim moramo istaći činjenicu da omjer adekvatnosti kapitala Banke još uvijek znatno premašuje minimalne regulatorne zahtjeve.

Tokom 2010. godine, nastavljeno je širenje mreže POS uređaja i bankomata tako da je Banka  instalirala i zamjenila  ukupno 914  POS uređaja i 5 novih bankomata,  a u sljedećem mjesecu, očekujemo otvaranje nove poslovnice u Banjaluci.
Komercijalno prisustvo Banke na tržištu Bosne i Hercegovine i naša briga za potrebe klijenata je također vidljiva u poboljšanju portfolia naših proizvoda, kojem dodajemo nove proizvoda koji odgovaraju promjenjivim potrebama klijenata (pravnih i fizičkih lica) i u kojem unapređujemo postojeće  tradicionalne proizvode.

U našoj Banci, kada kažemo “fokus na klijente”, mislimo na brzinu pružanja povratnih informacija u slučaju reklamacije ili zahtjeva za pojašnjenjem i na konstantno praćenje zadovoljstva klijenata putem naprednih alata za ispitivanje tržišta. U ovom području moramo posebno istaknuti povećanje stope lojalnosti, osjećaja bliskosti naspram idealne Banke, ispunjenje očekivanja i zadovoljstvo naših klijenata. 
Osjetljivost na potrebe klijenata se ne može posmatrati odvojeno od tradicionalne društvene odgovornosti Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH. Baš kao i prethodnih godina, nastavili smo podržavati brojne društvene aktivnosti, fokusirajući se na potrebe mlađih generacija, i pažljivo promičući procese i akcije (interno i u odnosima sa dobavljačima) koje čuvaju okoliš što je u skladu sa općim pristupom Intesa Sanpaolo Grupe (koja se ubraja među prvih 20 svjetskih kompanija kada je riječ o brizi o okolišu).

Pri ulaganju u zadovoljstvo klijenata, održivi rast tržišta, ekonomije i društva, dnevni doprinosi ljudi koji rade u Banci predstavljaju važnu kariku. Profesionalni razvoj našeg osoblja ostaje stalni cilj čije ostvarenje tražimo i putem uvođenja modernih alata za obučavanje poput “učenja na daljinu” koji omogućava pravovremenu cirkulaciju informacija o novim propisima, proizvodima i metodologijama.
Glavni ciljevi Uprave Banke i njenih zaposlenika u narednom periodu su:

 • Fokus na odabrana područja rasta prihoda
 • Sačuvati kvalitet kreditnog portfolia
 • Poboljšanje zadovoljstva klijenata
 • Ulaganje u edukaciju uposlenika
 • Optimizacija mreže
 • Održavanje konzervativnog pristupa prema upravljanju likvidnosti.

Naš cilj će sigurno biti postignut uvođenjem novih proizvoda i prilagođavanjem postojećih proizvoda uslovima konkurenata, neprekidnim poboljšanjem kvaliteta usluga kao i efikasnom i brzom reakcijom na potrebe i zahtjeve klijenata, pri čemu će se posebna pažnja poklanjati analizi kreditnih  proizvoda i procesa.

Intesa Sanpaolo je jedna od najboljih bankarskih grupacija u Eurozoni u poslovanju sa stanovništvom, pravnim licima i upravljanju sredstvima. Na području Bosne i Hercegovine Intesa Sanpaolo posluje putem svoje članice Intesa Sanpaolo Banke d.d Bosna i Hercegovina.

Putem rasprostranjene mreže od 5.900 poslovnica u Italiji, gdje nudi širok spektar usluga i opslužuje oko 11,3 milijuna klijenata, Intesa Sanpaolo pokreće i međunarodne aktivnosti usmjerene na centralnu i istočnu Europu i Mediteranski bazen, gdje djeluje u 13 zemalja kroz svoje podružnice i komercijalne banke sa oko 1800 poslovnica iz kojih usluge pruža velikom broju klijenata – oko 8,6 miliona klijenata.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri