SNIŽENE KAMATNE STOPE NA SVE KREDITE

SNIŽENE KAMATNE STOPE NA SVE KREDITE

Intesa Sanpaolo Banka snizila kamatne stope u novoj prodajnoj akciji „Lakše kamate – Zgodniji krediti“

I ove godine u Intesa Sanpaolo Banci smo za vas pripremili prodajnu akciju kreditnih proizvoda, koje vam nudimo uz nižu kamatu i naknadu u periodu trajanja akcije.

Akcija traje od 14.03.2011. godine do 30.06.2011. godine. U ponudi su zamjenski, nenamjenski, hipotekarni, auto i stambeni krediti – uz veoma atraktivne kamatne stope i  rokove otplate,  različite instrumente obezbjeđenja kredita, kao i nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva.

Iz Akcijske ponude posebno ističemo:

ZAMJENSKI KREDITI (NOVO U PONUDI) u iznosu od *20.000,00 EUR sa povoljnim rokovima otplate do 10 godina i kamatnom stopom već od 7,00%
(EKS 7,35%/*EKS izračunat za iznos maksimalnog kredita od *20.000,00 EUR na period od 10 godina i naknadu za obradu kredita 0,5% od iznosa odobrenog kredita);

NIŽE KAMATE I NAKNADE ZA SVE VRSTE KREDITA U AKCIJI
STAMBENI KREDITI sa kamatnom stopom već od 6,40% i EKS 6,69% 
(EKS izračunat za iznos kredita od *150.000,00 EUR na period od 30 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita);

KREDITI ZA KUPOVINU STANOVA U NOVOGRADNJI – nudimo vam jedinstvenu mogućnost da stambeni kredit dobijete uz hipoteku na nekretnini koju kupujete i koja je u izgradnji, uz kamatnu stopu već od  6,40%/EKS 6,69%        
(EKS izračunat za iznos kredita od *150.000,00 EUR na period od 30 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita);

KRATKOROĆNI GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDITI u iznosu do 20.000,00 EUR sa rokom otplate do 12 mjeseci i kamatnom stopom već od 5,50% /EKS 7,58% 
(EKS izračunat za iznos maksimalnog kredita od *20.000,00 EUR na period od 10 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita);

GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDITI BEZ ŽIRANATA u iznosu do *10.000,00 EUR sa povoljnim rokovima otplate do 10 godina i kamatnom stopom već od 8,58%  /EKS 9,17%
(EKS izračunat za iznos maksimalnog kredita od *10.000,00 EUR na period od 10 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita);

DUGOROČNI GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDITI u iznosu od *10.000,00 EUR do maksimalno *20.000,00 EUR sa povoljnim rokovima otplate do 10 godina i kamatnom stopom već od 7,39% /EKS 7,89% 
(EKS izračunat za iznos maksimalnog kredita od *20.000,00 EUR na period od 10 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita);

HIPOTEKARNI KREDITI sa jednostavnom i kratkom procedurom, uz hipoteku na nekretnini i bez jamaca, sa kamatnom stopom već od 7,99%/EKS 8,43%
(EKS izračunat za iznos maksimalnog kredita od *75.000,00 EUR na period od 20 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita);

AUTO KREDITI uz kamatnu stopu već od 7,39% /EKS 7,97% 
(EKS izračunat za iznos auto kredita od *15.000,00 EUR na period od 7 godina i naknadu za obradu kredita 1% od iznosa odobrenog kredita).

*Krediti se isplaćuju i plaćaju u KM uz protuvrijednost EUR

Kod nas su kamate uspješno oslabile i naši krediti su mnogo zgodniji. Kažite nam šta vam je u planu i ponuditi ćemo vam kredit koji je lako podići i nositi, jer smo mi uvijek u najboljoj formi za vas.

Za više detalja obratite se najbližoj poslovnici Banke.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri