AMILA AHMETHODŽIĆ IZ SARAJEVA DOBILA STIPENDIJU AFS INTERKULTURA ZA ŠKOLOVANJE U ITALIJI

AMILA AHMETHODŽIĆ IZ SARAJEVA DOBILA STIPENDIJU AFS INTERKULTURA ZA ŠKOLOVANJE U ITALIJI

Naša Banka je i ove godine obezbijedila finansijsku podršku za stipendiranje jednog učenika srednje škole u inostranstvu, putem programa međunarodne razmjene AFS Interkultura(školska godina 2013/2014).

Od prijavljenih kandidata izabrana je Amila Ahmethodžić,učenica Treće gimnazije iz Sarajeva. Amila je rođena 9. 09.1997. godine u Sarajevu, gdje i danas živi. Odlična je učenica, a osim izuzetnog uspjeha u školi, u slobodno vrijeme bavi se muzikom. Svira violončelo, a porodično gaje i kulturu pjevanja. Amilina sestra je u školskoj 2012/13. učestvovala na tromjesečnom programu razmjene u Njemačkoj, što je Amilu ponukalo da se prijavi za međunarodnu stipendiju. Što se tiče Italije, gdje će u septembru ove godine nastaviti školovanje, kako sama kaže najviše je fascinira jezik, kultura i običaji ljudi.

Na inicijativu međunarodne, nevladine i neprofitabilne organizacije AFS Interkultura, koja  djeluje u Italiji,  i Udruženja građana Interkulturni susreti u BiH (UG ISU BiH), naša Banka se još 2006. godine uključila u projekat stipendiranja srednjoškolaca, koji jednu godinu imaju plaćeno školovanje u inostranstvu i boravak u porodici.

Do sada je Banka sponzorirala školovanje u inostranstvu za 8  učenika iz cijele BiH.

Učesnici ovog programa borave u porodici domaćinu u jednoj od država širom svijeta i pohađaju školu u istom gradu. Tokom programa razmjene, AFS organizacija održava više orijentacionih aktivnosti, kako bi učenicima pomogli da što brže i lakše prilagode na novu okolinu i kako bi pospješili proces interkulturnog učenja.

Kroz ovaj program nastoji se afirmisati vjerovanje u dostojanstvo i vrijednost svakog ljudskog bića bez obzira na naciju i religiju, te omogućiti mladim ljudima iz najrazličitijih sredina i zemalja da razviju znanje, vještine i razumijevanje potrebno za stvaranje pravednijeg i mirinijeg svijeta.

U periodu od 2002. do 2009.godine, zahvaljujući radu UG ISU BiH volontera, više od 80 učenika iz cijele BiH je učestvovalo u AFS programima razmjene učenika u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i Rusiji, a od 2009.godine počinje se sa realizacijom ugošćavanja učenika iz inostranstva u BiH, kao učesnika AFS programa razmjene. Danas UG ISU BIH ima oko više od 35 aktivnih volontera na području BiH koji se brinu da učesnici programa, kako učenici, tako i porodice, dožive AFS iskustvo na što bolji način. 

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri