INTESA SANPAOLO BANKA IZ NOVE KREDITNE LINIJE PLASIRA 20 MILIONA EURA ZA PROJEKTE U BIH

INTESA SANPAOLO BANKA IZ NOVE KREDITNE LINIJE PLASIRA 20 MILIONA EURA ZA PROJEKTE U BIH

Sarajevo, 29.04.2013. – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH i Evropska investiciona banka (EIB)potpisali su ugovor o novoj kreditnoj liniji u iznosu od 20 miliona EUR za finansiranje malih i srednjih preduzeća (SME), te projekte lokalnih zajednica i infrastrukture u Bosni i Hercegovini.

“Ovo je nastavak dugogodišnje uspješne  poslovne saradnje naše Banke i EIB-a u finansiranju bh. projekata. Iz ovih kreditnih sredstava najmanje 70% iznosa biće namijenjeno finansiranju SME, kao i malih i srednjih infrastrukturnih projekata, koje  promovišu lokalne vlasti i industrijskih ulaganja u oblastima energetike, infrastrukture, zaštite okoliša, zdravlja, obrazovanja, te uslužnog sektora“, rekao je povodom potpisivanja ugovora direktor Intesa Sanpaolo Banke BiH Almir Krkalić.
Intesa Sanpaolo Banka BiH, članica Intesa Sanpaolo Grupe, pruža usluge za blizu 150.000 klijenata, putem mreže od 49 poslovnica i 5 filijala. 
Evropska investicijska banka (EIB)  je finansijska institucija Evropske unije koja odobrava dugoročna finansijska sredstva, a u vlasništvu je država članica. EIB omogućava dugoročna sredstva za efektivne investicije za ostvarivanje ciljeva politika Evropske unije. Jaka kreditna sposobnost EIB ogleda se u iznimno kvalitetnoj aktivi, jakoj kapitalnoj osnovi, snažnoj likvidnosti, podršci dioničara, konzervativnom upravljanju rizicima i kvalitetnoj strategiji finansiranja.

Dioničari EIB-a, države članice EU, 31.12.2012. su odobrili povećanje kapitala u iznosu od 10 milijardi EUR.

Intesa Sanpaolo Grupa
Intesa Sanpaolo je lider u Italiji u svim poslovnim područjima (poslovi sa stanovništvom, pravna lica i druge finansijske usluge). Zahvaljujući veoma raširenoj mreži od  5.300 poslovnica širom Italije, Intesa Sanpaolo nudi širok spektar usluga za oko 10,9 miliona klijenata. Na međunarodnom polju, Intesa Sanpaolo Grupa je fokusirana na srednje-istočnu Europu (uključujući i Bosnu i Hercegovinu) te na područje Mediterana, gdje djeluju u 12 zemalja putem banaka –kćerki (sa preko 1.500 poslovnica i 8,3 miliona klijenata).

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri