INTESA SANPAOLO GRUPA OSNAŽUJE POSLOVE UPRAVLJANJA AKTIVOM USPOSTAVLJANJEM CENTRA ZA KONSOLIDIRANJE SVIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTOČNE EVROPE

INTESA SANPAOLO GRUPA OSNAŽUJE POSLOVE UPRAVLJANJA AKTIVOM USPOSTAVLJANJEM CENTRA ZA KONSOLIDIRANJE SVIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTOČNE EVROPE

Milano/Sarajevo, 28. maj, 2013 – Intesa Sanpaolo Grupa osnažuje poslove upravljanja aktivom putem uspostavljanja novog centra u Istočnoj Evropi (HUB), koji je nastao kao rezultat strateške saradnje između Eurizon Capitala i Sektora za međunarodne banke podružnice, kojim će se konsolidirati sve njene aktivnosti sektora u toj oblasti.

HUB je uveden kao dio projekta racionalizacije postojećih holding kompanija: VUB Asset Management, slovačka kompanija sa sjedištem u Bratislavi, preuzima ulogu sub-holding društva, a koja će biti nadređena mađarskim kompanijama CIB Investment Fund Management i hrvatskomPBZ Investu.

Sa 31.03.2013, ove tri kompanije su imale oko €2 milijarde vrijednosti aktive pod njihovom kontrolom, koje potpadaju pod djelokrug Eurizon Capital SGR.

Centar je pod kontrolom Eurizon Capitala SGR sa 50.1% učešća preko luksemburške kompanije Eurizon Capital SA. Slovačka banka VUB Bank (Všeobecná Úverová Banka) ima 40.6% učešća, a hrvatska banka PBZ (Privredna Banka Zagreb) ima 9.3% učešća.

Glavni ciljevi ovog projekta – koji čini dio strateškog razvoja Intesa Sanpaolo, a koji imaju za svrhu daljnje jačanje internacionalizacije Grupe, koja je trenutno prisutna u preko 40 zemalja – su:

  • konsolidacija i osnaživanje aktivnosti upravljanja aktivom Grupe u Slovačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj razvijanjem segmenta upravljanja aktivom u Istočnoj Evropi;
  • unapređenje kvaliteta usluge i inovacije proizvoda uvođenjem konzistentnih metodologija za upravljanje investicijama i rizicima prema najboljim tržišnim praksama;
  • racionalizacija proizvodne strukture i postizanje sinergije troškova.

Kako bi pokrenuli projekat, Sektor za međunarodne banke podružnice je stavio na raspolaganje svoje distribucijske kapacitete, poznavanje lokalnih tržišta, kao i svoje uspostavljene veze, dok ćeEurizon Capital dati svoj doprinos sa izvrsnošću svojih proizvoda i širokom paletom ponude u segmentu upravljanja aktivom.

Organi korporativnog upravljanja u HUB-u su Nadzorni odbor, sa funkcijom vodstva i kontrole, teUprava, koja ima operativnu funkciju.

Nadzornim odborom predsjedava prof. Daniel Gros, direktor CEPS-a (Centar za evropske političke nauke) i (nezavisni) zamjenik predsjedavajućeg Eurizon Capitala SGR i Eurizon Capitala SA. Članove Nadzornog odbora čine prof. Giorgio Di Giorgio (LUISS Univerzitet u Rimu), Massimo Mazzini (Eurizon Capital SA), Ignacio Jaquotot (VUB Asset Management) i Dinko Lucic (PBZ Invest).

Članove Uprave čine Massimo Torchiana (predsjednik), Alberto Castelli (direktor) i Emiliano Laruccia, Claudio Malinverno i Marian Matusovic.

***

Prema izjavi direktora Eurizon Capitala SGR, Mauro Micillo, “inicijativa predstavlja dio strategije koja ima za cilj geografsku diversifikaciju i osnaživanje prisustva Eurizon Capitala u inostranstvu. Ovo društvo već posluje u Aziji, kroz udio od 49% u Penghua Fund Management (Kina) i putem komercijalne podružnice Eurizon Capitala SA u Hong Kongu.” “Saradnja među bankama Grupe u Istočnoj Evropi,” dodao je Micillo, “ima za cilj da preslika ono što je već postignuto u Italiji sa Banca dei Territori u smislu usluge i sinergije između SGR i distributera.”

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri