INTESA SANPAOLO BANKA I MINISTARSTVO FINANSIJA FBIH POTPISALI UGOVOR ZA PODRŠKU SME

INTESA SANPAOLO BANKA I MINISTARSTVO FINANSIJA FBIH POTPISALI UGOVOR ZA PODRŠKU SME

Sarajevo, 23.01.2014. –  Intesa Sanpaolo Banka  BiH je 21.01.2014 potpisala Ugovor o supsidijarnom finansiranju sa Federalnim ministarstvom finansija i Fondacijom OdRaz u cilju podrške malim i srednjim preduzećima (SME)  u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od osam miliona eura.

Fond za ove namjene je obezbijeđen na osnovu sporazuma koji je Bosna i Hercegovina ranije potpisala sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, koja djeluje u okviru Svjetske banke (WB).

Fondaciju za održivi razvoj  OdRaz je osnovala Vlada FBiH, radi implementiranja nekoliko razvojnih projekata iz oblasti obnove i razvoja infrastrukture, trgovine, zapošljavanja, mikrokreditiranja, razvoja poduzetništva i drugih projekata iz programa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od projekata ove fondacije je EAF SME, čiji je razvojni cilj poboljšanje pristupa malim i srednjim poduzećima finansijskim sredstvima.

Očekuje se da će ova sredstva omogućiti  da pod-projekti koji se finansiraju kroz zajmove za investicije i obrtni kapital stimulišu izvoz i  podrže ekonomski rast u više različitih sektora u BiH.

Za apliciranje za ova sredstva  SME, krajnji korisnici, moraju ispunjavati slijedeće kriterije:

  • preduzeće treba biti u privatnom vlasništvu, propisno licencirano i registrirano;
  • zapošljavati najviše do 250 zaposlenika;
  • ostvariti maksimalni godišnji prihod 50 miliona eura;
  • ostvariti maksimalnu godišnju neto fiksnu aktivu 43 miliona eura;
  • poštivati uslove za zaštitu okoliša.

Ovi pod-zajmovi su namijenjeni za investicije (nabavku opreme i sirovina, opravke objekata i izgradnja), kao i modernizaciju ili postepeno povećanje obrtnog kapitala. 
Zavisno od namjene uslovi kreditiranja su za investicije i obrtna sredstva sa rokom otplate do 10 godina, s grace periodom dok traje investicija.  Visina kredita pojedinom krajnjem korisniku ili grupi povezanih društava je maksimalno 2,5 miliona eura.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri