NENAMJENSKI KREDIT INTESA SANPAOLO BANKE SA KAMATNOM STOPOM OD 6,00% I ROKOM OTPLATE DO 6 GODINA

NENAMJENSKI KREDIT INTESA SANPAOLO BANKE SA KAMATNOM STOPOM OD 6,00% I ROKOM OTPLATE DO 6 GODINA

Otvorite prozor svojih mogućnosti uz nenamjenski kredit 6 na 6, je nova jesenja kampanja Intesa Sanpaolo Banke BiH. Banka je proširila svoju ponudu za klijente koji trebaju dodatna finansijska sredstva ove jeseni uz što niže troškove.

„Na bh. tržištu novi nenamjenski kredit naše Banke ima najnižu nominalnu kamatnu stopu od 6,00%, efektivna kamatna stopa (EKS) zavisi od iznosa, roka otplate i pripadajućih naknada, a kreće se do 8,17%. Maksimalni iznos kredita je 60.000 KM  sa rokom otplate do 6 godina. Nenamjenski kredit 6 na 6 pruža klijentima i mogućnost odabira police osiguranja koja daje dodatnu sigurnost u cijelom periodu otplate kredita,“ ističe Amir Termiz, član Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH.  

Nenamjenski kredit sa kamatom od 6% i otplatom na 6 godina, je bankarski proizvod koji klijentu omogućava da na kraći rok i posebno povoljnu kamatu, nabavi različite kućne potrepštine, školsku opremu za djecu, izvrši popravke u stanu i sl. 

Osim što je proširila ponudu kredita i drugih usluga, Intesa Sanpaolo Banka  BiH je od 1.septembra pokrenula veliku humanitarnu akciju pod nazivom „Insprisani srcem“, potvrđujući se još jednom kao društveno odgovorna kompanija.

„Ovogodišnjom akcijom  za svaku kupovinu VISA Inspire karticom, a bez ikakvog dodatnog troška za naše klijente, Intesa Sanpaolo Banka donira 0,10 KM za projekat “Gradimo srcem BiH” , u okviru kojeg će se prikupljena sredstva donirati stanovnicima stradalim u poplavama“, naglašava  Amir Termiz, član Uprave ove Banke.

Humanitarna akcija se realizuje u saradnji sa NVO OTVORENA MREŽA i traje do 31.oktobra 2014. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri