PODRŠKA LOKALNOM PODUZETNIŠTVU I MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

PODRŠKA LOKALNOM PODUZETNIŠTVU I MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Ignacio Jaquotot, direktor Sektora za međunarodne banke supsidijare INTESE SANPAOLO:

„Svojom mrežom banaka u Hrvatskoj, Albaniji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, Intesa Sanpaolo namjerava omogućiti kredite u ukupnom iznosu od 1 milijarde eura malim i srednjim preduzećima na području zapadnog Balkana uključenima u inicijativu“

Trst, 19. maja 2016. – „Putem svoje mreže banaka u Hrvatskoj, Albaniji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, Grupa Intesa Sanpaolo namjerava omogućiti kredite u ukupnom iznosu od milijardu eura malim i srednjim preduzećima na području zapadnog Balkana koji su uključeni u inicijativu“, izjavio je Ignacio Jaquotot, direktor Sektora za međunarodne banke supsidijare Grupe Intesa Sanpaolo, tokom međunarodne konferencije „Podrška lokalnim poduzećima i malim i srednjim preduzećima uz kinesku inicijativu Jedan pojas – jedna cesta u jugoistočnoj Europi“ koju su organizovale Srednjoevropska inicijativa (SEI) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Program inicijative Jedan pojas – jedna cesta (“Novi put svile“) predstavlja konkretnu priliku za razvoj balkanskih zemalja koje slikovito predstavljaju zapadni ulaz na Novi put svile s obzirom da je program usmjeren na  poboljšanje infrastrukturnog gapa  prema Zapadu kroz značajna ulaganja koja se procjenjuju na oko 11 milijardi američkih dolara, a planiraju se za nadolazeća desetljeća.

Velik priliv direktnih stranih investicija (DFI) na Balkanu uticaće na stopu rasta zemalja koje primaju investicije te, posebice, na lokalnu mrežu malih i srednjih preduzeća, koja čine 99% preduzeća u regiji i zapošljavaju 60% radne snage. Stoga se procjenjuje da će ta preduzeća dobiti priliku sklopiti podugovore u značajnoj vrijednosti projekta, doprinoseći primarno razvoju sektora proizvodnje građevinskog materijala, logistike, inženjeringa postrojenja i općenito usluga koje se odnose na  povezivanje.

„Krediti, koji će uglavnom biti srednjoročni i dugoročni te leasing ugovori, za preduzeća-klijente u mreži Grupe Intesa Sanpaolo na zapadnom Balkanu, odnosiće se na iznose do 15 miliona eura s rokom općenito ne duljim od 10 godina“, dodao je g. Jaquotot te „će se koristiti za financiranje kupovine postrojenja, strojeva, opreme ili vozila, kao i za kupovinu, izgradnju, proširenje i obnovu industrijskih postrojenja i investicije u nematerijalnu imovinu za infrastrukturne projekte inicijative Jedan pojas – jedna cesta, uključujući istraživanje, razvoj i troškove inovacije“.

Sektor za međunarodne banke supsidijare Grupe Intesa Sanpaolo prati aktivnosti Grupe na stranim tržištima na kojima Grupa posluje putem supsidijara i pridruženih banaka koje se bave komercijalnim bankarstvom, te pruža smjernice, koordinaciju i podršku supsidijarima, definirajući strateške razvojne politike Grupe u pogledu izravne prisutnosti na inozemnim tržištima. Sektor također sustavno istražuje i analizira nove prilike za rast na postojećim i novim tržištima, koordinira rad međunarodnih supsidijarnih banaka te upravlja odnosima tih banaka sa središnjom strukturom matične kompanije i podružnica ili drugih međunarodnih ureda Sektora korporativnog i investicijskog bankarstva.

Na području Balkana, Sektor posluje s:

  • Privrednom bankom Zagreb u Hrvatskoj (ukupna aktiva od 9,5 milijardi eura, 197 poslovnica)
  • Bancom Intesa Beograd u Srbiji (ukupna aktiva od 3,9 milijardi eura, 168 poslovnica)
  • Intesa Sanpaolo Bankom Bosna i Hercegovina u Bosni i Hercegovini (ukupna aktiva 795 milijuna eura, 52 poslovnice)
  • bankom Intesa Sanpaolo Bank Albania u Albaniji (ukupna aktiva 1 milijarda eura, 32 poslovnice)
  • bankom Intesa Sanpaolo Bank Romania u Rumunjskoj (ukupna aktiva 933 milijuna eura, 45 poslovnice)
  • i Bankom Koper u Sloveniji (ukupna aktiva 2,2 milijarde eura, 52 poslovnice)

U prvom tromjesečju 2016. godine, neto operativna dobit Sektora za međunarodne  banke supsidijare iznosila je 510 miliona eura, što je jednako približno 12 % konsolidirane neto operativne dobiti Grupe.


Intesa Sanpaolo jedna je od vodećih bankarskih grupacija u eurozoni i vodeća u Italiji u svim područjima poslovanja (retailkorporativno upravljanje i upravljanje imovinom).

Grupa nudi svoje usluge 11,1 milijuna klijenata putem mreže od približno 4.100 poslovnica smještenih diljem zemlje, s tržišnim udjelom ne manjim od 13 % u većini regija.

Intesa Sanpaolo također je strateški prisutna u srednjoj i istočnoj Europi, na Bliskom istoku i sjevernoj Africi, s više od 1.200 poslovnica i 8,1 milijun klijenata putem supsidijarnih banaka koje se bave komercijalnim bankarstvom u 12 zemalja.

Nadalje, upravlja međunarodnom mrežom koja je specijalizirana za podršku korporativnim klijentima i koja je prisutna u 28 zemalja, prije svega na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi, kao i u zemljama u kojima su talijanska poduzeća najaktivnija kao što su SAD, Brazil, Rusija, Indija i Kina.

Za više informacija: Intesa Sanpaolo, e-mail  stampa@intesasanpaolo.com

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri