JAVNI POZIV – Zahtjev za ponudu za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju

JAVNI POZIV – Zahtjev za ponudu za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka poziva pravna i fizička lica da iskažu svoj interes za
poslovnu saradnju sa Bankom za dostavljanje ponude za potrebe Sektora poslova sa stanovništvom
Banke i to za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju.
Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molimo da se obratite Odjelu općih poslova Banke, g-dinu
Emiru Brodliji na e-mail: emir.brodlija@intesasanpaolobanka.ba
Molimo da vašu ponudu dostavite najkasnije do 16.07.2019. godine do 16:00h.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri