EIB kredit od 30 miliona eura za Intesa Sanpaolo Banku BiH za napredak malih i srednje velikih preduzeća i lokalnih vlasti u BiH

EIB kredit od 30 miliona eura za Intesa Sanpaolo Banku BiH za napredak malih i srednje velikih preduzeća i lokalnih vlasti u BiH

Povoljni krediti će biti odobravani malim i srednjim te srednje kapitaliziranim preduzećima u industriji, turizmu, uslugama i poljoprivredi;

Lokalne vlasti koje žele da finansiraju projekte vezane uz zaštitu okoliša, energetsku efikasnost, ekonomiju znanja i infrastrukturu također se mogu prijaviti za EIB kredite

Evropska investiciona banka (EIB) odobrava Intesa Sanpaolo Banci Bosna i Hercegovina kreditnu liniju u iznosu od 30 miliona eura, koja je namjenjena finansiranju projekata malih i srednjih te srednje kapitaliziranih preduzeća u sektorima industrije, turizma, usluga i poljoprivrede, te projekata zaštite okoliša, energetsku efikasnost, obrazovanje i infrastrukturu koje finansiraju lokalne vlasti. Ovo je prva tranša kredita od ukupno 60 miliona eura koje je EIB odobrila Intesa Sanpaolo Banci Bosna i Hercegovina.

Ovaj kredit daje podršku nekim od ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine za postizanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji – obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj politici.

Projekti kojima se, u skladu s Evropskom inicijativom za zapošljavanje i obučavanje mladih za zapadni Balkan (“EYET”), potiče zapošljavanje mladih također su prihvatljivi za finansiranje iz Ugovora o kreditu koji su, danas u Sarajevu, potpisali Evropska investiciona banka i Intesa Sanpaolo Banka BiH. Povoljni uslovi kreditiranja odobreni Intesi Sanpaolo BiH podstiču je da podrži zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih u Bosni i Hercegovini, što je dio nastojanja Evropske investicione banke da osigura konkretnu podršku lokalnoj ekonomiji u rješavanju ovih društvenih i ekonomskih problema.

“Evropska investiciona banka nastavlja podržavati ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Danas je, u saradnji s Intesa Sanpaolo Bankom BIH, osigurala novi izvor finansiranja za lokalna mala i srednja, te srednje kapitalizirana preduzeća, za lokalne vlasti koje traže povoljno finansiranje svojih projekata, te za rast i razvoj novih mogućnosti zapošljavanja, posebno mladih. EIB se raduje novim projektima koji će podržti nastojanja Bosne i Hercegovine u kreiranju novih ekonomskih prilika za njene građane.”, rekao je Matteo Rivellini, direkotr Ssekora EIB za projekte u Hrvatskoj, Sloveniji i Zapadnom Balkanu.

“Danas potpisani ugovor o novoj kreditnoj liniji za SME i lokane vlasti, koju je obezbijedila Evropska investiciona Banka je još jedna potvrda naše dobre i dugogodišnje zajedničke saradnje u finansiranju projekata u BiH. Veoma smo zadovoljni da će Intesa Sanpaolo Banka BiH moći pružiti kreditnu podršku firmama i lokalnim vlastima, koji budu ispunjavali postavljene propozicije i na taj način doprinijeti daljem razvoiju Bosne i Hercegovine”, kazao je Almir Krkalić, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH prilikom potpisivanja ugovora.

Ovo je peti kredit Evropske investicione banke odobren Intesa Sanpaolo Banci BiH, čija je naminjena finanicranje SME i srednje kapitaliziranih preduzeća te lokalnih vlasti. Do sada je, Evropska investiciona banka investirala 185 miliona eura samo preko Intesa Sanpaolo Banke BiH za rast lokalnih malih i srednjih, te srednje kapitaliziranih preduzeća kao i za podršku zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Od početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, u 1977. godini, Evropska investiciona banka investirala je više od 2.5 milijarde eura i podržala 68 projekata u javnom i privatnom sektoru u zemlji, najviše u sektoru transporta, infrastrukture, malih i srednjih preduzeća i energetike.

Od 2005. godine, EIB je u Bosnu i Hercegovinu investirala ukupno 715 miliona eura kroz slične kreditne linije preko lokalnih komercijalnih banaka, odnosno skoro jednu trećinu (31%) ukupne finansijske aktivnosti u BiH tokom tog perioda.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri