Intesa Sanpaolo Banka BiH isplatila sve penzije za mart

Intesa Sanpaolo Banka BiH isplatila sve penzije za mart

Slijedeći preporuke nadležnih institucija Intesa Sanpaolo Banka BiH je tokom ove sedmice završila isplatu penzija svim svojim klijentima.

Sarajevo, 10.04.2020.- Intesa Sanpaolo Banka BiH uspješno je okončala tokom ove sedmice isplatu martovskih penzija u poslovnicama na području BiH, a u skladu sa preporukama nadležnih institucija, koje se odnose na rad u vrijeme pandemije koronavirusa.

Naši klijenti penzioneri su se u potpunosti pridržavali svih mjera zaštite i držanja rastojanja tokom podizanja penzija u poslovnicama i ovim putem želimo da im se posebno zahvalimo na njihovom strpljenju i saradnji. Sa naše strane mi smo  prilagodili radno vrijeme i povećali broj otvorenih šaltera, uz sve potrebne mjere higijenske zaštite, tako da zahvalnost upućujemo i našim zaposlenicima, s obzirom na to da nije bilo većih gužvi niti nekih nepredviđenih situacija..

Najveći broj penzionera je lično podigao svoju martovsku naknadu, a jedan broj to je učinio i putem punomoćnika, jer je Intesa Sanpaolo Banka BiH prilagodila procedure za prihvatanje punomoći kod isplate penzija.

Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da preuzimanje penzija ubuduće vrše putem bankomata ili naših digitalnih servisa, jer je takav način lakši i bezbjedniji, sve dok su na snazi vanredne mjere uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Vaša Intesa Sanpaolo Banka    

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri