THE BANKER AWARDS 2020: INTESA SANPAOLO PROGLAŠENA ”BANKOM GODINE U ZAPADNOJ EVROPI” I ”BANKOM GODINE U ITALIJI”

THE BANKER AWARDS 2020: INTESA SANPAOLO PROGLAŠENA ”BANKOM GODINE U ZAPADNOJ EVROPI” I ”BANKOM GODINE U ITALIJI”

Intesa Sanpaolo je prva italijanska banka koja je prepoznata kao najbolja banka Zapadne Evrope

Milano/ Sarajevo- 28. decembar 2020. – Intesa Sanpaolo je proglašena  ‘Bankom godine u Zapadnoj Evropi’ i ‘Bankom godine u Italiji’ od strane  uglednog finansijskog časopisa The Banker, izdanje The Financial Times Group. Ovu nagradu je po prvi put dobila jedna italijanska banka kao najbolja banka u Zapadnoj Evropi.

U ovom izboru, panel međunarodnih sudija iz The Banker je uzeo u obzir snažno finansijsko poslovanje Intesa Sanpaolo i uspješno udruživanje sa UBI Banca, koje je omogućilo italijanskom bankarskom šampionu da se uspješno natječe na evropskom nivou. Panel je posebno skrenuo pažnju na vitalnu ulogu koju je Intesa Sanpaolo imala u podršci italijanskoj ekonomiji i društvu tokom COVID-19 pandemije.

Intesa-Sanpaolo-Marco-Elio-Rottigni-3
Marco Elio Rottigni – Direktor Sektora međunarodnih banaka podružnica Intesa Sanpaolo

Marco Elio Rottigni, direktor Sektora međunarodnih banaka podružnica Intesa Sanpaolo je tim povodom izjavio:

 “Intesa Sanpaolo je jedna od bankarskih grupa sa najboljim poslovanjem u Evropi i izdvaja se kada je u pitanju snaga bilansa stanja. Nakon udruživanja sa UBI, nalazi se na top pozicijama u rangiranju euro-područja prema tržišnoj kapitalizaciji, a istovremeno se nalazi među najboljim evropskim bankama prema nekoliko poslovnih i finansijskih indikatora. Priznanje The Banker časopisa pod nazivom ‘Banka godine u Zapadnoj Evropi’ je odraz ne samo ovih značajnih razloga, već i činjenice da je preuzimanje UBI postavilo temelje za inovativne tehnike bankarskog udruživanja, koje regulatorna nadležna tijela prihvataju i odobravaju. Pripadanje takvoj prestižnoj i solidnoj bankarskoj grupi dovodi naše međunarodne podružnice u poziciju da predstavljaju važne faktore u uspjehu Grupe, s obzirom na to da imaju potpunu korist na svojim domaćim tržištima od međusobno podijeljenih prilika, sinergije i poslovnih praksi. COVID pandemija je ovome dala još veću važnost, te smo zajedno pokrenuli konkretne inicijative za podršku lokalnim ekonomijama, našim klijentima i našim stanovnicima, kreirajući vrijednost za zajednice u kojima Grupa posluje.

Almir Krkalić, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke  BiH kazao je:

“Važno priznanje koje je Intesa Sanpaolo dobila odražava i doprinos i ulogu koju je Intesa Sanpaolo Banka u  Bosni i Hercegovini iskazala tokom višegodišnjeg perioda, kao davalac pouzdanih finansijskih rješenja za podršku domaćinstvima i biznisima. U skladu sa vrijednostima Grupe, posebnu pažnju posvećujemo našim stalnim poslovnim partnerima, što je naročito važno tokom trenutne krize u vezi sa pandemijom, na način da smo brzo mobilizirali naša tehnološka znanja i finansijsku stručnost kako bismo proveli mjere za zaštitu i podršku i našim zaposlenicima i našim klijentima”.

O Intesa Sanpaolo Banci BiH

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina jedna je od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini, s dugim kontinuitetom bankarskog poslovanja. Banka pruža usluge za stanovništvo i pravna lica na cijelom području Bosne i Hercegovine.

O Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo je jedna od najpriznatijih i najprofitabilnijih banaka u Evropi, koja obezbjeđuje upravljanje imovinom, retail bankarstvo, korporativno i investicijsko bankarstvo, upravljanje sredstvima i osiguranje. Kao tržišni lider u Italiji, Intesa Sanpaolo servisira gotovo 14.6 miliona klijenata putem digitalnih i tradicionalnih kanala. Međunarodne banke podružnice Grupe vode dodatnih 7.2 miliona klijenata u Centralnoj i Istočnoj Evropi, na Srednjem Istoku i u Sjevernoj Africi. Intesa Sanpaolo je prepoznata kao jedna od banaka sa najvećom održivošću u svijetu. Grupa smatra da kreiranje vrijednosti treba biti široko interpretirano, uz podršku društvenoj osviještenosti i uz podizanje stvarne ekonomije. Smatrajući to dijelom svoje posvećenosti održivom rastu, Intesa Sanpaolo je kreirala 5 milijardi eura finansijskog servisa posvećenog cirkularnoj ekonomiji. Projekat velikog spektra Grupe za ekonomsku inkluzivnost i izjegavanje siromaštva uključuje Fund for Impact koji obezbjeđuje 1.2 milijardi eura u kreditima onim dijelovima društva, koji teško pronalaze pristup kreditu. Intesa Sanpaolo je intenzivno posvećena inicijativama u oblasti kulture koje plasira samostalno i zajedno sa partnerima u Italiji i u inostranstvu, što obuhvata stalne i privremene izložbe ogromne umjetničke zaostavštine u Gallerie d’Italia, tri muzeja Grupe koja se nalaze u Milanu, Napulju i Vićenci, te uskoro i u Torinu.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri