Stvaranje veza i podrška inovacijama: novo evropsko središte Intesa Sanpaolo

Stvaranje veza i podrška inovacijama: novo evropsko središte Intesa Sanpaolo

Daniela Orlando, voditeljica evropskog središta Intesa Sanpaolo IMI odjela za korporativno i investicijsko bankarstvo, objašnjava kako koordinira rad nekoliko podružnica da bi ojačala pozicioniranje banke u Europi.

Rosie Murray-West

„Oslanjajući se na našu dugu historiju  čvrste komercijalne italijanske banke, ojačali smo svoje poslovanje u Europi, postavši jedan od vodećih igrača u tom području“ – Daniela Orlando, voditeljica evropskog središta, IMI odjel za korporativno i investicijsko bankarstvo Intesa Sanpaolo.

Za Danielu Orlando, voditeljicu evropskog središta, IMI odjel za korporativno i investicijsko bankarstvo Intesa Sanpaolo, razmišljanje na globalnom nivou uz poštovanje lokalnih karakteristika predstavlja standard.

„Oslanjajući se na našu dugu historiju  solidne komercijalne italijanske banke, ojačali smo naše poslovanje u Europi, postavši jedan od vodećih igrača u tom području,” kaže ona.

Raditi zajedno

Evropsko središte ima sjedište u Milanu sa podružnicama u Amsterdamu, Frankfurtu, Madridu, Parizu i Varšavi.

„Imamo izvanredno talentovan tim sa sjedištem u Milanu,“ kaže Orlando. „Oni rade fantastičan posao pružanjem podrške  našim iskusnim stručnjacima u evropskim podružnicama, koji imaju snažne veze sa preduzećima i finansijskim institucijama.“

„Razmjenjujemo ideje o poslovanju, očekivanjima i ambicijama, uzimajući u obzir specifične karakteristike svake regije – na primjer, u vezi sa regulatornim pitanjima. Ono što odgovara  Španiji možda neće odgovarati Francuskoj  ili Njemačkoj.“

Održivost

Evropsko središte predstavlja inovativni iskorak za banku. Njegove podružnice potiču prekogranične poslovne prilike i nude cjelovite usluge klijentima iz Italije i drugih zemalja.

Također, potiču rad na inovacijama i podupiru start-up inicijative klijenata – „posebno u temama vezanim za održivost u kojima je banka proaktivna i kojima posvećuje posebnu pažnju”, kaže Orlando.

Intesa Sanpaolo je partner Zaklade Ellen MacArthur od 2016. godine. Potiče cirkularnu ekonomiju i održive projekte svojih klijenata. „Igramo važnu ulogu“, kaže Orlando.

„Strukturiramo poslove za održiva ulaganja sa značajnim brojem italijanskih i međunarodnih klijenata.“

Intesa Sanpaolo smatra da je od temeljne važnosti integracija ESG faktora u  investicijski proces. Vjeruje da ovi elementi, kao i promocija ekonomski i društveno održivog razvoja, mogu pozitivno doprinijeti finansijskim rezultatima portofolija klijenata, dok u isto vrijeme smanjuju njihove rizike.

ESG principi prožimaju njenu kulturu s proširenjem ponude održivih i odgovornih investicijskih proizvoda.

Razvoj događaja u narednom periodu

Tokom pandemije središte je podržavalo klijente dok su nastojali da  prevladaju probleme sa likvidnošću. Sada je od ključne važnosti biti  spreman za promjene sa kojima se suočava na poslovnoj razini.

„Uspostavljamo nove načine podrške našim klijentima u suočavanju sa uticajem ovog rata i učinkom koji novi geopolitički scenarij ima s ljudskog, političkog i komercijalnog stajališta.“

 U idućih nekoliko godina se očekuje nastavak širenja ponude banke te jasna i snažna konsolidacija njezine pozicije. „Cilj nam je ostvarivanje rasta – i u pogledu  broja i u pogledu kvaliteta.

„Na ovaj način  stvaramo vrijednost za klijente: stojimo uz njih bez obzira na teška vremena. To je u DNK Intesa Sanpaolo i svi smo jako ponosni na to.“

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri