Viši stručni suradnik/ Stručni suradnik/Suradnik (M/Ž)-Direkcija za usklađenost-Sarajevo

Viši stručni suradnik/ Stručni suradnik/Suradnik (M/Ž)-Direkcija za usklađenost-Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Viši stručni suradnik/ Stručni suradnik/Suradnik

Organizacioni dio: Direkcija za usklađenost

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1 .      Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Osigurati praćenje, provjeru i uvid u zakonitost i integritet poslovanja Banke u cilju smanjenja rizika usklađenosti sa eksternim i internim propisima, a time i smanjenja operativnog i reputacijskog rizika.

2.     Konkretni radni zadaci:

 • Učestvuje pri proaktivnom praćenju i analizi interne i eksterne regulative (zakonski i podzakonski propisi oba entiteta i Brčko Distrikta, regulativa Matične banke, regulativa Evropske unije, te internacionalnih bankovnih tehnoloških standarda);
 • konsultacije i saradnja s relevantnim organizacionim dijelovima Banke sukladno odredbama Politike praćenja usklađenosti vezano uz pripremu evidencije;
 • evidencije o događajima neusklađenosti;
 • analiza i procjena rizika od neusklađenosti;
 • izrada i unaprjeđenje metodologije procjene rizika od neusklađenosti;
 • učestvuje u izradi mišljenja koje se prezentuje Upravi i drugim odgovornim tijelima i osobama o načinu primjene zakona, standarda i pravila, uključujući i informacije o aktualnostima iz relevantnih područja;
 • procjena učinaka koje će na poslovanje Banke imati izmjene relevantnih propisa;
 • provjeravanje usklađenosti postojećih procedura, uputa i drugih internih akata sa zakonskim propisima, kao i njihovo međusobno usklađivanje;
 • priprema izvještaja/informacija po potrebi vezano za funkciju praćenja usklađenosti;
 • priprema kvartalnih, polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provođenju funkcije praćenja usklađenosti u Banci za Upravu Banke i Nadzorni odbor Banke, te posebno izvještavanje grupacije;
 • praćenje postupaka razvoja novih proizvoda i usluga u dijelu usklađivanja istog sukladno važećoj regulativi;
 • pruža podršku pri obavljanju dužnosti u skladu sa FATCA internim procedurama-programom rada;
 • pomaže pri provođenju kontrolnih aktivnosti i obuke uposlenika banke;
 • ostali poslovi po nalogu nadređene osobe.

POTREBNE KVALIFIKACIJE

 1. Potrebno obrazovanje:

a)   Potrebni stepen stručne  spreme: VSS

b)   Naziv škole/fakulteta I potreban smjer:  Pravni fakultet ili  Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet društvenog smjera

c)   Potrebno radno iskustvo: Poželjna 1 godina radnog iskustva.

Zainteresovani kandidati svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 05.04.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri