Sektor međunarodnih banaka podružnica: izvozimo kvalitetno bankarstvo

Sektor međunarodnih banaka podružnica: izvozimo kvalitetno bankarstvo

Od svog imenovanja u januaru 2020. godine, gosp. Marco Rottigni je doveo svoj sektor do uspjeha kroz izazovna vremena. Sada se okreće ka budućnosti visokokvalitetnog rasta.

05/05/2023

„Prilagodljivost ovog sektora je snažno izražena – mislim da je upravo determinirana prisutnim kulturološkim razlikama. Postoji pravi osjećaj internacionalizacije koji prožima sve njegove ljude” – gosp. Marco Rottigni, direktor Sektora međunarodnih banaka podružnica, Intesa Sanpaolo

Nuova-foto-Marco-Elio-Rottigni

Sektor međunarodnih banaka podružnica Intese Sanpaolo (ISBD) doživio je izvanredan uspjeh u protekle tri godine uprkos globalnim finansijskim turbulencijama uzrokovanim Covid-19 i ratom u Ukrajini.

Ukupna imovina sektora porasla je za skoro 24% od 2019. godine, a u 2022. godini ostvario je neto dobit od 504 miliona eura, što je značajno povećanje u odnosu na 2021. godinu ISBD sada doprinosi sa 14% u dobiti šire grupe.

„Apsolutno sam uvjeren da su ovo rezultati koje možemo poboljšati tokom vremena“, kaže gosp. Marco Rottigni, direktor ISBD-a. “Razlog tome leži u našoj sposobnosti i vrijednosti koju ovaj sektor izražava.”

Gosp. Rottigni je preuzeo ovu rukovodnu ulogu 1. januara 2020. – tako da slobodno možemo reći da je njegov mandat doživio mnoge izazove, uključujući globalnu pandemiju i rat.

Diversifikovani uspjeh

Gosp. Rottigni uspjeh u ovim neizvjesnim vremenima pripisuje napornom radu diversifikovanom timu od 21.000 ljudi koji rade unutar ovog sektora, kao i činjenici da se cijeni njihova raznolikost i različitost.

„Unutar sektora, preko 43% ljudi sa menadžerskim odgovornostima su žene“, kaže gosp. Rottigni. „Ovo je, mislim, garancija za budućnost tokom vremena. Cijenimo raznolikost općenito – a to je element koji nas obogaćuje.” 300 zaposlenih koji rade u sjedištu sektora dolaze iz 21 zemlje i govore 19 jezika.

“Možemo reći da je u našem genskom kodu sadržana dozvola da budemo drugačiji i da prihvatimo sebe u raznolikosti koju izražavamo – raznolikosti koja naravno postaje bogatstvo i vrijednost.”

Gosp. Rottigni također pripisuje uspjeh sektora i kulturi saradnje unutar šire Intesa Sanpaolo Grupacije. Konkretno, ISBD sektor planira dalje proširiti svoje aktivnosti investicionog bankarstva i globalnih tržišta iskorištavanjem specifičnih sposobnosti IMI sektora za korporativno i investiciono bankarstvo, pokretanjem Međunarodnog korporativnog savjetovanja za MSP u sinergiji sa Banca dei Territori i razvojem modela usluga privatnim klijentima u saradnji sa Intesa Sanpaolo Private Banking i Eurizon.

Gosp Rottigni smatra da ovaj timski rad svakog čini jačim. „Prilagodljivost ovog sektora je snažno izražena – mislim da je upravo determinirana prisutnim kulturološkim razlikama. Postoji pravi osjećaj internacionalizacije koji prožima sve njegove ljude”, kaže on.

Globalni izgledi

Za gosp. Rottignija, ISBD – koji obuhvata 12 zemalja – ima dvostruki zadatak. Prvo, promovirati ekonomske i komercijalne aktivnosti Italije na drugim teritorijama. Drugo, razvijati ekonomije u kojima banka posluje.

U tom smislu, zahvaljujući svom strateškom pozicioniranju, ISBD djeluje kao “most sa Italijom” za MSP međunarodnog profila. Evolucija globalnog ekonomskog i geopolitičkog područja, izazvana Covid-19 i sukobom Rusije i Ukrajine, utiče na strukturu lanaca vrijednosti i međunarodnu logistiku.

To također, otvara vrijedne mogućnosti za Euromediteransku regiju – posebno Centralnu i Jugoistočnu Evropu i zemlje MENA-e – omogućavajući ISBD-u da ostvari prednosti svog privilegovanog otiska koji polaže u tom području. Mnoge ISBD banke su cijenjene na svojim matičnim teritorijama, osvajaju nagrade i visoko su rangirane – znak uspješnog izvoza italijanske bankarske inovativnosti. Na primjer, Banca Intesa Beograd u Srbiji je sedmu godinu zaredom proglašena za najbolju banku u zemlji.

“Možemo reći da smo sada najbolje banke – ne zbog izvanrednog jednogodišnjeg efekta, već zbog kontinuiteta”, kaže gosp. Rottigni.

„Ova snaga, koja proizilazi iz naše pripadnosti jednoj od vodećih evropskih bankarskih grupacija, prevodi se u našu podršku rastu lokalne realne ekonomije, preduzeća i stanovništva podjednako, cijeneći pritom našu snažnu posvećenost korporativnoj društvenoj odgovornosti.”

Rat u Ukrajini

Međutim poslovanje na nivou nekoliko teritorija nije lak zadatak. Dio portfelja ISBD-a je Pravex banka, Ukrajina, gdje je 850 zaposlenika držalo filijale otvorenim za klijente i tokom sukoba.

“Moram odati priznanje i od srca zahvaliti našim ljudima u toj zemlji koji rade u uslovima koji su svakako nepovoljni, a nikada nisu propustili da doprinesu kontinuitetu”, kaže gosp. Rottigni.

“To je nešto što me čini posebno ponosnim – kako su u prvim danima ove tragedije i naše susjedne banke do granica Ukrajine pružile svoju podršku.

“Čak i u mračnim vremenima – koja u mnogim segmentima i dalje ostaju takvima – sama činjenica da je postojala takva prirodna solidarnost navodi me da mislim da je ovo posebno mjesto za raditi.”

Budući ciljevi

Nadovezujući se na uspjeh ostvaren u protekle tri godine i gledajući ka budućnosti, gosp. Rottigni će se u svom kretanju ka visokokvalitetnom rastu fokusirati na kombinaciju upravljanja rizicima i poslovnog. „Čarobna formula je ponuditi banku koja ima moć da kombinuje svakodnevnu aktivnost komercijalnog bankarstva sa izvanrednijim aktivnostima – onima koje će nas odvesti u budućnost“, kaže on.

Gosp. Rottigni smatra da će ovaj rast biti samo usložnjen nastavkom posvećenosti šire Grupe okolišnim, socijalnim i društvenim principima (ESG), što je veliki naglasak u najnovijem poslovnom planu Intesa Sanpaolo Grupe.

„Podaci svjedoče o našoj sposobnosti da ne budemo samo generatori prihoda, već i generatori zdravog prihoda koji prati i etička načela“, navodi gosp. Rottigni.

„Ovdje mislim na konkurentno pozicioniranje, na primjer, u velikom svijetu koji je ESG općenito: u ovim zemljama biti promotori harmoničnog razvoja, održivog tokom vremena i naravno kompatibilnog sa domaćim okruženjem.”

Prilagodljivost i budući uspjeh moguć je u ISBD-u samo zbog kulture šireg brenda Intesa Sanpaolo u cjelini: posvećenosti visokokvalitetnom, inovativnom bankarstvu koji ostvaruje svoj uticaj. Kako gosp. Rottigni kaže: „Sve se može izgraditi u zajednici koja im svoju svrhu i snažan identitet brenda.“

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri