FIDEURAM DIRECT – PRVA DIGITALNA FINASIJSKA SAVJETODAVNA USLUGA

FIDEURAM DIRECT – PRVA DIGITALNA FINASIJSKA SAVJETODAVNA USLUGA

Milano, 11. juli 2023. godine, Fideuram Direct, digitalna platforma za štediše i trgovce koji žele ulagati na daljinu u finansijska tržišta, objavljuje Direct Advisory, predstavlja novu savjetodavnu uslugu za upravljanje ulaganjima na daljinu, koju vodi tim direktnih bankara.

Na predstavljanju navedene usluge Carlo Messina, generalni direktor i CEO Intesa Sanpaolo, je izjavio: “Strateško repozicioniranje naše Grupe, koje je počelo prije gotovo deset godina prema privatnom bankarstvu, upravljanju aktivom i osiguranjem, je značajno doprinijelo tome da dostignemo vodeću poziciju u Evropi u pogledu pouzdanosti, efikasnosti i profitabilnosti. Posljednji poslovni plan otvorio nam je brojne inovativne projekte: uvijek ćemo biti pokretačka snaga na tržištu gdje će tehnologija uvijek biti dominantni faktor. Digitalne inovacije i vještačka inteligencija ne predstavljaju prijetnju bankarstvu i finansijskom svijetu, barem ne za one koji njima mogu upravljati uz oprez i koji su predodređeni da postanu elementi koji rade na izgradnji budućnosti našeg sektora, kao i mnogih drugih, na globalnom nivou”.

Luca Bortolan, direktor Direkcije direktnog bankarstva u Fideuram – Privatno bankarstvo Intesa Sanpaolo, je objasnio neke specifične aspekte novog savjetodavnog modela, koji odgovara novoj generaciji štediša koji preferiraju inovativni pristup finansijskom planiranju.

Direct Advisory se ističe po:

  • balansu između digitalnog iskustva i ljudskog odnosa
  • Fideuram, više od 50 godina iskustva Intesa Sanpaolo banke u oblasti upravljanja ulaganjima
  • lepeza rješenja koje nudi segment Fideuram upravljanje aktivom, kompanija za upravljanje aktivom u Sektoru privatnog bankarstva
  • ponuda proizvoda od najboljih međunarodnih upravljača aktivom, odabranih od strane segmenta Fideuram upravljanje aktivom
  • korištenje Aladdin platforme, jedne od najnaprednijih platformi u oblasti vođenja izgradnje portfolija i upravljanja rizicima
  • dostupna su rješenja za interakciju sa klijentima na daljinu, što uključuje i novu aplikaciju “Welcome+”
  • tim direktnih bankara, profesionalaca koji su upisani u jedinstveni registar finansijskih savjetnika Italije, a čiji rad koordinira Andrea Favero, odgovoran za izgradnju i upravljanje portfolijima ulaganja koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe klijenata.

Paola Papanicolaou, direktor Sektora za transformaciju Grupe u Intesa Sanpaolo, je objasnila sve veću važnost toga da WealthTech sektor preuzme upravljanje aktivom i konsalting. Istakla je da put digitalne transformacije kojim je krenula Intesa Sanpaolo Grupa prema Tech kompaniji koja je u stanju da privuče talenat i vještine kroz 2.000 novih zaposlenika u oblasti tehnologije i relevantnih ulaganja u cilju stvaranja niza ovlastitelja za razvoj inovativnih poslovnih modela za komercijalne sektore.

U završnim riječima, Tommaso Corcos, generalni direktor Fideuram, Intesa Sanpaolo privatnog bankarstva je rekao: “Budućnost konsaltinga je stigla. Tehnološke inovacije su jedan od kvalifikacijskih faktora našeg Poslovnog plana, dok stvaranje povjerenja “kroz lični odnos” predstavlja prepoznatljiv element finansijskog savjetovanja. Sa Fideuram Direct, prvom digitalnom mrežom privatnih bankara, klijenti koji žele da se oslone na specijaliziranog, iskusnog i savjetnika od povjerenja sada mogu donijeti odluku da posluju preko niza tehnoloških alata. Na ovaj način širimo naš savjetodavni ogranak komplementarnom uslugom koja se nadograđuje na našu tradicionalnu mrežu kako bi postali lider i u digitalnoj areni. Također, želimo dati doprinos širenju finansijske edukacije na novu generaciju klijenata i da podstaknemo nove profesionalce, kultivisanjem nove generacije finansijskih savjetnika sa čvrstom sklonošću prema inovacijama.”

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri