Glavni analitičar (M/Ž)-Direkcija za direktne distribucijske kanale i digitalni marketing-Sarajevo

Glavni analitičar (M/Ž)-Direkcija za direktne distribucijske kanale i digitalni marketing-Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Glavni analitičar/Viši analitičar/Analitičar (M/Ž)

Odjel/Poslovnica: Direkcija za direktne distribucijske kanale i digitalni marketing

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

 1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 
 • Pozicija uključuje rad na bankarskim projektima analize klijenata koji uključuju implementaciju i unapređenje CRM aplikacije, kao i saradnju sa drugim bankama u Grupi vezano za druge CRM alate.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Definiranje i analizu ciljanih skupina klijenata korištenjem različitih statističkih analiza i modela kako bi se provodile kampanje s maksimalnom efikasnosti
 • Analiza ponašanja klijenata s ciljem boljeg razumijevanja njihovih potreba
 • Razvoj internih metodologija i njihova prilagodba specifičnostima drugih banaka unutar Grupe
 • Izrada i provedba benchmark analiza
 • Sudjeluje u razvoju i usklađivanju procedura i politika Banke u Sektoru poslova sa stanovništvom a koje se tiču upravljanja odnosom  klijenata,
 • Radi u projektnom timu na implementaciji CRM (Customer Relationship Managament)  rješenja, na definiranju zadataka za puštanje u produkciju komponenti CRM rješenja, testiranje sistema i obuku korisnika CRM aplikacije
 • Sudjeluje u realizaciji prodajnih kampanja u smislu prijedloga kriterija za selekciju i segmentaciju korisnika u skladu sa ciljevima kampanje, podešavanja i konfiguracije CRM sistema
 • Izrađuje tehničke specifikacije i programske zahtjeve za razvoj i modifikaciju rješenja, kao i za implementaciju novih fukcionalnosti
 • Vrši administraciju CRM sistema u smislu ažuriranja proizvoda, opisa ponuda i proizvoda, kriterija i poslovnih pravila koji se postavljaju kao parametri u sistemu
 • Provodi aktivnosti u skladu sa Odlukom o praćenju radne uspješnosti zaposlenika poslovnica/podružnica Banke u dijelu poslovanja sa stanovništvom
 • Kreira izvještaje o uspješnosti kampanja, analizi troškova, budžetiranju, prodajnim planovima i sl.
 • Izrada Izvještaja za potrebe Direkcije, Sektora poslova sa stanovništvom i Uprave Banke
 • Pripreme materijala za interne edukacije zaposlenika
 • Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu neposredno pretpostavljenog

3. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

   Potrebno obrazovanje:

 • Potrebni stepen stručne  spreme:  VSS/VŠS/SSS tehničkog usmjerenja

Potrebna znanja:

 • izvrsno znanje matematičkih analiza i statističkih modela
 • poznavanje SQL-a i/ili SAS Enterprise Guide-a te rad s bazama podataka
 • poznavanje programskih jezika Python i R
 • iskustvo rada s BigDatom i Machine Learningom, kao i razumijevanju koncepta umjetne inteligencije (poželjno)
 • poznavanje i aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje osnovnih koncepata marketinga i prodaje (poželjno u bankarskom sektoru)

Zainteresovani kandidati svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 31.08.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri