Korisne informacije – POS Cash

Korisne informacije – POS Cash

Obavještavamo vas o promjeni u našem radu vezano za POS Cash uređaje u poslovnicama Banke, koji neće više biti dostupni za jednokratno podizanje gotovine od 25.10.2023. godine. POS uređaji za podizanje gotovine na rate, ostaju i dalje dostupni za korištenje u poslovnicama Banke. Ova promjena će vama omogućiti brz i praktičan pristup vašim sredstvima putem naših bankomata.
Do kraja 2023. godine planirano je proširenje ATM mreže novim uplatno-isplatnim bankomatima, kako bi olakšali našim klijentima svakodnevno poslovanje sa Bankom. Pratite nas na društvenim mrežama Banke za više informacija.

Prednosti korištenja bankomata Intesa Sanpaolo Banke:

  • Široka mreža bankomata i dostupnost 24/7
  • Podržava kartične brendove: Visa, Maestro, Mastercard, American Express i Chine Union Pay
  • Omogućava jednostavnu isplatu gotovine, provjeru stanje na računu, te promjenu PIN-a
  • Vlasnicima Visa debitnih kartica Banke omogućena je i uplata gotovine na račun (na jednom dijelu ATM mreže)
  • Pruža veći nivo privatnosti, te brz i praktičan pristup sredstvima
  • Nema čekanja u redovima

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri