Obavijest o zatvoranju poslovnice Mostar

Obavijest o zatvoranju poslovnice Mostar

Poštovani,

Obavještavamo vas da naša Poslovnica Mostar koja je smještena na adresi Alekse Šantića 2 u Mostaru prestaje sa radom 31.10.2023 godine.

Matična poslovnica za korisnike usluga Poslovnice Mostar ubuduće će biti Poslovnica Ero, koja posluje na adresi Kardinala Stepinca 2 u Mostaru, telefon: 036 736 540, sa radnim vremenom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:30 sati.

Pored Poslovnice Ero, naše usluge su na raspolaganju  i u ostalim poslovnicama Intesa Sanpaolo Banke.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Za sve informacije na raspolaganju je naš  besplatni info broj 080 020 307.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri