Viši analitičar (M/Ž)-Sektor poslova sa stanovništvom-Sarajevo

Viši analitičar (M/Ž)-Sektor poslova sa stanovništvom-Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: VIŠI ANALITIČAR/ANALITIČAR

Sektor/Podružnica:    SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM /

                                    DIREKCIJA ZA „MASS“ KLIJENTE

Mjesto rada:               SARAJEVO

I OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

I. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Izrada dekadnih, mjesečnih, kvartalnih, godišnjih i izvanrednih Izvještaja za potrebe Sektora poslova sa stanovništvom i Uprave Banke za Mass klijente. Prikupljanje podataka, izrada i analiza tržišta i konkurencije u cilju definiranja proizvoda i usluga za potrebe Mass klijenata.

II. Konkretni radni zadaci:

 • Izrada izvještaja o prodajnim rezultatima za Mass klijente
 • Prikupljanje podataka, izrada izvještaja i analiza podataka o ostvarenju budžeta za Mass klijente prema regijama, poslovnicama i alternativnim kanalima
 • Sudjelovanje u prikupljanju i analizi podataka za izradu godišnjeg budžeta poslovanja za Mass klijente
 • Praćenje ostvarenja godišnjeg budžeta za Mass klijente
 • Pripreme materijala za interne edukacije zaposlenika
 • Analizira ponudu konkurencije, te predlaže poboljšanja portfelja proizvoda / usluga za Mass klijente
 • Priprema odluke za proizvode i usluge za Mass klijente kao i odgovarajuće procedure rada i upute
 • Priprema Ugovorne i prateće dokumentacije za proizvode i usluge iz domena Direkcije, te ažuriranje iste po potrebi, u saradnji sa nadležnim organizacionim dijelovima
 • Priprema, izrada i dostava uputa za korištenje aplikativnih rješenja nakon uvođenja novih proizvoda i izrade odgovarajuće programske podrške za proizvode i usluge za sve segmente fizičkih lica
 • Praćenje potreba za doradu i izmjene aplikacija u Mass segmentu
 • Izrada i dostava zahtjeva Sektoru za IKT i Back Office za doradu i izmjenu aplikacija u Mass segmentu
 • Prikuplja i analizira podatke o kreditnim proizvodima i klijentima kako bi se definirala strategija credit scoring-a
 • Vrši administraciju credit scoring sistem u smislu ažuriranja podataka o proizvodima i kriterijima poslovnih pravila koji se postavljaju u sistemu
 • Izrada izvještaja o radu Direkcije i dostavljanje istih direktoru Direkcije/Sektora i/ili Upravi banke
 • Ostali poslovi po nalogu nadređene osobe/lica.

III Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • SSS/VŠS/VSS, Ekonomski smjer
 • poznavanje rada na računaru (MS Office),
 • osnovno poznavanje engleskog jezika,
 • prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

IV Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju,
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja,
 • strukturiranost, organiziranost, proaktivnost, usmjerenost na rezultat,
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 19.10.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri