NAPREDAK ILI POREMEĆAJ? PROMJENA OBRASCA PONAŠANJA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

NAPREDAK ILI POREMEĆAJ? PROMJENA OBRASCA PONAŠANJA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

Kako industrijski faktori poput elektrifikacije i nove mobilnosti, zajedno sa globalnim trendovima kao što su reshoring (premještanje proizvodnje na matičnu destinaciju) i rethinking (promišljanje) industrijskih vrijednosnih lanaca, daju novi oblik ovom sektoru

Moderator i uvodničar – Francesco Mascolo, direktor Institutionalnih poslova ISB – Intesa Sanpaolo

Govornici:

  • Giuseppe Ferraro, direktor Direkcije poslova sa pravnim licima i SME – Sektor međunarodnih banaka podružica, Intesa Sanpaolo
  • Gianluca Di Loreto, partner u Bain & Company – direktor Bain Automobilskog sektora, Italija
  • Fabio Orecchini, direktor Analize automobilske industrije i mobilnosti – Poslovna škola Luiss, Rim
  • Daniela Blandino, direktor Bankarskih proizvoda za pravna lica i SME – Sektor međunarodnih banaka podružnica, Intesa Sanpaolo

Okrugli sto: Perspektiva iz ugla više zemalja o novim granicama u automobilskom sektoru

Moderator:

Marco Capellari, direktor Marketinga, Direkcija poslova sa pravnim licima i SME, Sektor međunarodnih banaka podružica, Intesa Sanpaolo

Gosti:

  • Tamás Rózsa Generalni direktor – Top Tier Consultants, Budimpešta
  • Tamás Győr Direktor SME sektora – CIB Bank, Budimpešta
  • Alice Grittini Menadžer za održivost i direktor Održivog razvoja – Sektor međunarodnih banaka podružnica, Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo i Intesa Sanpaolo Banka BiH sa zadovoljstvom Vas pozivaju na online event koji će se fokusirati na automobilski sektor u Srednjoistočnoj i Jugoistočnoj Evropi, te će analizirati geopolitičke i ekonomske trendove na međunarodnom nivou. 

Ovaj event je dio serije “Networking Talks” koja objašnjava glavne poslovne tendencije i razvoj na tržištima iz ugla stručnjaka.

“Networking Talks” organizuje Sektor međunarodnih banaka podružnica Intesa Sanpaolo s ciljem pružanja informacija i educiranja o relevantnim institucionalnim i poslovnim temama.

Pridružite nam se 23. novembra od 14:30 do 16:00 sati.

Zvanični jezik:  engleski (uz dostupne titlove na engleskom).

Kompletna Agenda dostupna na linku.

Upute za registraciju dostupne su na linku, kao i upute za postavku titlova.

O Networking Talks:

ŠTA? Ciklus live streaming događaja posvećenih institucionalnim i poslovnim temama, kao i temama od najvećeg interesa unutar Intesa Sanpaolo Grupe.

ZAŠTO? Inicijativa koja je definisana s ciljem da ojača percepciju u Italiji o internacionalnosti Intesa Sanpaolo i da istovremeno poveća svijest o pripadnosti velikoj međunarodnoj Grupi kroz ISBD.

KAKO? Online događaji mogu uključiti publiku u rasponu od najvišeg menadžmenta do klijenata supsidijarnih banaka, ovisno o temi i govornicima.

Posebna pažnja biti će posvećena kreiranju sadržaja koji će razviti poslovne mogućnosti, stvoriti industrijsku kulturu i kvalifikovane informacije.

Vaša Intesa Sanpaolo Banka.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri