Obavijest o neradnom danu – Republika Srpska

Obavijest o neradnom danu – Republika Srpska

Poštovani klijenti,

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, obavještavamo vas da je 21. novembar 2023. – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini neradni dan za organizacione jedinice Banke u Republici Srpskoj.

Tokom praznika, korisnicima usluga na raspolaganju su druge poslovnice naše Banke čije su lokacije dostupne na web stranici u dijelu „Poslovnice i bankomati“. Također podsjećamo da se sve informacije mogu dobiti besplatnim pozivom na naš INFO telefon 080 020 307.

Vaša Intesa Sanpaolo Banka dd BIH

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri