Voditelj tima za interne kreditne modele i izvještavanje (M/Ž) – Sarajevo

Voditelj tima za interne kreditne modele i izvještavanje (M/Ž) – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: VODITELJ TIMA ZA INTERNE KREDITNE MODELE I IZVJEŠTAVANJE

Sektor / Odjel:    DIREKCIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

                             ODJEL ZA PRAĆENJE I KONTROLU KVALITETE KREDITNOG PORTFOLIA

Mjesto rada:   SARAJEVO

I OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

I Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Rukovođenje i aktivno sudjelovanje u radnim aktivnostima iz djelokruga poslova Odjela u svrhu njihovog pravovremenog obavljanja u skladu sa važećim zakonima, odlukama, aktima i procedurama.

II Konkretni radni zadaci:

 • Sudjelovanje u koordinaciji, implementaciji i provođenju aktivnosti vezanih za analizu, mjerenje, praćenje i izvještavanje o izloženosti banke kreditnim rizicima,
 • Kvantitativna analiza koja uključuje učestvovanje u razvoju i praćenju internih kreditnih modela (rejting modela/scoring modela), poboljšanje komponenti scoring rješenja, uvođenje novih funkcionalnosti, kao i provedbu promjena u kreditnoj politici i procedurama Banke vezanim za interne kreditne modele,
 • Analiza i praćenje kvalitete kreditnog portfolia i izvještavanje nadležnih tijela i matične banke o promjenama u istom,
 • Učestvovanje u procesu analize i izvještavanje o rezervisanjima i ispravkama vrijednosti,
 • Analiza i praćenje koncentracije kreditne izloženosti,
 • Učestvovanje u periodičnom revidiranju svih politika, procedura i uputa u domenu kreditnih rizika,
 • Unaprjeđenje kreditnih procesa i procedura sa ciljem svođenja bančine izloženosti kreditnom riziku na prihvatljiv nivo,
 • Izračun RWA i izvještavane nadležnih tijela o istom,
 • Učestvovanje u pripremi metodološkog okvira za provedbu odredbi IFRS9,
 • Učestvovanje u provođenju stres testova u oblasti kreditnog rizika za potrebe ICAAP-a, te Nadzornih stres testiranja.

III Potrebne kvalifikacije i vještine:

     •     VSS/diplomski studij ekonomskog ili prirodnog usmjerenja

           (matematičko – informatičkog usmjerenja),

 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • minimalno 2 godine radnog iskustva, a poželjno u području upravljanja rizicima, razvoja modela, izradi pravilnika i politika, izradi analiza te poznavanje ključne regulative relevantne za opći okvir upravljanja rizicima,
 • napredne vještine korištenja MS Office alata te analitičke sposobnosti,
 • poželjno poznavanje rada u nekom od programskih jezika/alata (SQL/SAS/R/Pyton).

IV Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju,
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja,
 • razvijene komunikacijske vještine, te sklonost timskom radu,
 • strukturiranost, organiziranost, proaktivnost, usmjerenost na rezultat.

Šta nudimo?

Profesionalno usavršavanje

Mogućnost napretka u karijeri

Izazovne projekte

Dinamično i motivirajuće okruženje

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 15.12.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri