Osobni bankar (M/Ž)-Žepče

Osobni bankar (M/Ž)-Žepče

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: OSOBNI BANKAR

Organizacioni dio: PODRUŽNICA/FILIJALA ZA STANOVNIŠTVO ZENICA

Mjesto rada:           ŽEPČE

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

I Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Obavljanje svih poslova po svim proizvodima/uslugama namijenjenih za segmentiranu grupu regularnih klijenata, affluent i VIP klijenata (prema internom aktu Banke o segmentaciji klijenata) . Odgovoran za primjenu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje/finansiranje terorizma, za dosljedno pridržavanje procedurama, odlukama,  uputama i internim aktima Banke, za opremu i novac s kojim manipulira, za procjenu boniteta klijenta kod predlaganja/odobravanja kredita, za kreditne prijedloge do iznosa ukupne izloženosti utvrđenog Odlukom o ovlastima zaposlenika/uposlenikaq za odobrenje plasmana fizičkim osobama/licima i s njima povezanim osobama/licima, za prosljeđivanje originalne kreditne dokumentacije u Direkciju za analizu kreditnog portfolia i administracije za posredovanje u osiguranju, te za razvijanje poslovnih odnosa Banke sa segmentiranom grupom klijenata.

II  Konkretni radni zadaci:

 • Obavljanje svih poslova po svim proizvodima/uslugama namijenjenih stanovništvu za segmentiranu grupu klijenata (prema internom aktu Banke o segmentaciji klijenata
 • Depozitni, kartični proizvodi , usluge suvremenog/savremenog bankarstva (internet i elektronsko bankarstvo i ostale usluge)
 • Monitoring unosa i ažuriranja podataka o klijentima
 • Dogovaranje uvjeta/uslova oročenja, davanje stimulativne kamate u skladu s ovlastima,
 • Sklapanje i potpisivanje Ugovora o depozitu
 • Deponiranje Ugovora o namjenskom depozitu do konačne otplate kredita, prosljeđivanje Direkciji za analizu kreditnog portfolia i administracije
 • Produženje roka oročenja depozita/prijevremena razročenja depozita
 • Poslovi oko zatvaranja/saldacije depozitnih računa
 • Davanje informacija klijentima o kartičnim proizvodima stanovništva
 • Zaključivanje i potpisivanje Ugovora o tekućem računu/depozitu s korisnikom bankovne kartice i uručivanje bankovne kartica klijentima
 • Promjena matičnih podataka o korisnicima bankovnih kartica i prijava izgubljenih bankovnih kartica
 • Zaprimanje i rješavanje reklamacija po kartičnim proizvodima u suradnji sa ostalim organizacijskim dijelovima
 • po potrebi rad na blagajni
 • Davanje informacija o kreditnim proizvodima za stanovništvo i uvjetima/uslovima za odobrenje traženog kreditnog proizvoda i potrebnoj kreditnoj dokumentaciji
 • Zaprimanje, obrada i analiza kreditnih zahtjeva/referata i zahtjeva za izmjenu uvjeta/uslova po urednim kreditima u otplati, ukupne izloženosti do iznosa utvrđenog Odlukom o ovlastima, ocjena boniteta podnositelja/podnosioca zahtjeva,  izrada Kreditnog prijedloga/referata
 • Priprema, sklapanje, potpisivanje i ovjera Ugovora o kreditu i preuzimanje kolaterala po kreditu (mjenice, namjenski depozit, hipoteka i slično) od klijenta, naplata naknade (ukoliko je potrebno),
 • Dostava kompletne originalne kreditne dokumentacije po odobrenim i iskorištenim kreditima stanovništva   Direkciji naplate potraživanja,
 • Zaprimanje zahtjeva za prijevremenu definitivnu otplatu odobrenih i iskorištenih kredita
 • Rješavanje reklamacija po kreditima vlastitih klijenata, u suradnji sa Direkcijom za analizu kreditnog portfolia i administracije i drugim organizacionim dijelovima Banke.
 • Poznavanje osnova poslovanja s pravnim osobama/licima kako bi klijenta usmjerili u organizacijski dio Banke koji se bavi pružanjem financijskih/finansijskih usluga pravnim osobama/licima.
 • Rješavanje reklamacija po kreditima vlastitih klijenata, u saradnji sa Direkcijom za analizu kreditnog portfolia i administracije  i drugim organizacijskim dijelovima
 • Unosi i evidencija korisnika sefa
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije za zaključenje ugovora o sefu
 • Zaključivanje ugovora o korištenju sefa
 • Zaprimanje uplata po osnovu naknade za korištenje sefa
 • Poslovi posredovanja u osiguranju
 • priprema dokumentacije za zaključivanje ponude za osiguranje
 • Izrada izvještaja o radu poslovnice/šaltera i dostavljanje istih direktoru Podružnice/Filijale/Direkcije/Sektora i/ili Upravi banke
 • Ostali poslovi po nalogu nadređene osobe/lica.

III Potrebne kvalifikacije:

 • VSS/VŠS/SSS
 • poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • poznavanje engleskog jezika
 • 1 godina radnog iskustva

IV Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju,
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja,
 • strukturiranost, organiziranost, proaktivnost, usmjerenost na rezultat,
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu.

Šta nudimo?

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće okruženje

Mogućnost napretka u karijeri

Izazovne projekte

Zainteresovani kandiati svoj CV mogu dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 05.01.2024. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri