Saradnik (M/Ž)-Direkcija upravljanja rizicima-Sarajevo

Saradnik (M/Ž)-Direkcija upravljanja rizicima-Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: SURADNIK

Sektor / Odjel:    DIREKCIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

                             ODJEL ZA UPRAVLJANJE NEKREDITNIM RIZICIMA

Mjesto rada:   SARAJEVO

I OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

I Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiza najsloženijih pokazatelja relevantnih za poslovanje organizacijskog dijela i

izvješćivanje o istim.

II Konkretni radni zadaci:

 • Sudjelovanje u radnim aktivnostima iz djelokruga poslova Tima za operativne

rizike s ciljem pravovremenog izvještavanja u skladu sa važećim zakonima,

odlukama, aktima i procedurama;

 • Sudjelovanje u razvoju internih politika i procedura upravljanja operativnim

rizicima i reputacijskim rizikom;

 • Sudjelovanje u razvoju internih metodologija za procjenu i praćenje operativnih

rizika i reputacijskog rizika;

 • Analiza i predlaganje integracije internih metodologija u procesu poslovnog

Odlučivanja;

 • Sudjelovanje u razvoju IT platforme za upravljanje operativnim rizicima;
 • Aktivno učestvovanje u procjeni izloženosti banke reputacijskom riziku;
 • Aktivno učestvovanje u procjeni izloženosti banke riziku informacionog sistema;
 • Praćenje iskorištenosti i prekoračenja uspostavljenih limita;
 • Ažuriranje baze podataka o operativnim rizicima;
 • Aktivno sudjelovanje u izvještavanju management-a i matične banke;
 • Koordinacija aktivnosti OR referenata i rukovoditelja;
 • Učestvovanje u procesu samodijagnoze;
 • Podrška pri razvijanju novih bankovnih proizvoda u smislu procjene izloženosti

operativnom riziku;

 • Praćenje i implementacija odluka FBA;
 • Administriranje rada aplikacija u vlasništvu Odjela;
 • Ostali zadaci po nalogu nadređenog.

III Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • VSS / VŠS  ekonomskog ili drugog smjera,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno korištenja MS Office,
 • 1 godina radnog iskustva u finansijskom sektoru i srodnim poslovima.

IV Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju,
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja,
 • razvijene komunikacijske vještine, te sklonost timskom radu,
 • strukturiranost, organiziranost, proaktivnost, usmjerenost na rezultat.

Šta nudimo?

Profesionalno usavršavanjeIzazovne projekte
Dinamično i motivirajuće okruženje 
Mogućnost napretka u karijeri

Zainteresirani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 24.12.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri