alt=”NENAMJENSKI KREDIT BEZ POLISE OSIGURANJA” title=”NENAMJENSKI KREDIT BEZ POLISE OSIGURANJA”/>

NENAMJENSKI KREDIT BEZ POLISE OSIGURANJA

 

 

Decoration image

Nenamjenski krediti bez polise osiguranja donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • Iznos kredita do 50.000 KM 
  • Rok otplate do 10 godina 
  • FIKSNA kamatna stopa 4,09% (EKS 4,41%)* za period otplate 5 godina*
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

 

Informativni pregled anuiteta:

IZNOS KM3 GODINE5 GODINA10 GODINA
10.000296185106
20.000591369212
30.000887554318
40.0001.183738424
50.0001.478923530

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 50.000 KM na rok 60 mjeseci iznosi 5.668,8 KM.