alt=”Uspostavljanje poslovnog odnosa” title=”Uspostavljanje poslovnog odnosa”/>

Uspostavljanje poslovnog odnosa

Namjeravate li osnovati privatno poduzeće

Bankarstvo je jednostavno #withIntesaSanpaolo

Uvijek s vama

24 satna podrska

Brzo i jednostavno

Brza i jednostavna aplikacija

Nadjite nas bilo gdje

Veoma razvijena mreza bankomata

Izaberite iz naših proizvoda

Odaberite Intesa banku i ekonomično upravljajte svojim svakodnevnim financijama uz praktičnost online svijeta!

Osnivački polog

Osnivački polog
Namjeravate li osnovati privatno poduzeće potrebno je, prilikom predaje zahtjeva za upis u sudski registar u skladu sa vrstom pravne osobe

Bez obzira na to da li su osnivači domaće ili strane, pravne ili fizičke osobe, pružićemo vam brzu i kvalitetnu uslugu kroz sljedeća tri koraka

  • Uplata osnivačkog uloga
  • Izdavanje Potvrde o uplati osnivačkog uloga
  • Povrat osnivačkog uloga na novootvoreni račun u Banci

Otvaranje računa

Otvaranje računa
Za otvaranje računa izdvojenih sredstava, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom

Za otvaranje redovnog transakcionog računa, računa dijela pravnog lica i deviznog računa potrebno je

  • Zahtjev za otvaranje računa
  • Rješenje o upisu u sudski registar
  • Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar