alt=”Često postavljena pitanja” title=”Često postavljena pitanja”/>

Često postavljena pitanja

1. Šta je dopušteno prekoračenje po tekućem računu?

Dopušteno prekoračenje je iznos prekoračenja po tekućem računu koji se na zahtjev klijenata odobrava klijentima koji ostvaruju redovna primanja na tekući račun. Dopušteno prekoračenje po tekućem računu se sastoji od:

 • – redovnog prekoračenja po tekućem računu koje klijent može koristiti za podizanje gotovine na bankomatima ili jednokratno plaćanje na prodajnim mjestima do iznosa koji je odobren od strane Banke.
 • – i dodatnog prekoračenja koje se odnosi na kupovinu na rate na svim prodajnim mjestima u BiH sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor ili za podizanje gotovine direktno u poslovnici Banke uz korištenje VISA Inspire/ Visa Platinum debitne kartice.

2. Da li mogu dobiti dopušteno prekoračenje po tekućem računu iako sam zaposlen na određeno vrijeme?

Ne, dopušteno prekoračenje po tekućem računu se odobrava klijentima koji su u stalnom radnom odnosu i imaju redovne mjesečne prilive na tekućem računu (plata, penzija).


3. Gdje mogu provjeriti koliko iznose mjesečne i godišnje naknade koje se odnose na tekući račun?

Iznos svih naknada po tekućem računu možete provjeriti na našoj web stranici u padajućem meniju Stanovništvo – Opšti uslovi poslovanja i naknade


4. Imam otvoren tekući račun u Vašoj Banci i platu/penziju primam putem druge Banke, mogu li postati korisnik  dopuštenog prekoračenja po tekućem računu?

Da biste postali korisnikom dopuštenog prekoračenja po tekućem računu potrebno je da imate redovan priliv/uplate na tekući račun svaki mjesec u vidu ličnog dohotka ili penzije.


5. Da li se dopušteno prekoračenje odmah aktivira po otvaranju tekućeg računa?

Ne, po otvaranju tekućeg računa možete podnijeti zahtjev za dopušteno prekoračenje po tekućem računu koje se nakon odobrenja stavlja korisniku na raspolaganje. 6. Ukoliko mi je potreban broj tekućeg računa, da li isti mogu pročitati sa VISA Inspire kartice koja je izdata po osnovu tekućeg računa?

Na VISA Inspire kartici nije naznačen broj tekućeg računa. Broj tekućeg računa možete naći u Ugovoru o tekućem računu ili isti zatražite putem besplatnog info telefona broj: 080/020-307. Broj tekućeg računa nije moguće dobiti putem društvenih mreža Banke.


7. Da li mogu promijeniti e-mail adresu na koju mi dolaze izvodi po tekućem računu?

Adresu za dostavu izvoda možete promijeniti posjetom Vama najbliže poslovnice.


8. Koja dokumentacija je potrebna prilikom otvaranja tekućeg računa za državljane Bosne i Hercegovine?

Potrebna dokumentacija je kopija lične karte, kopija prijave boravišta/prebivališta CIPS i dokumentacija kojom se dokazuje namjena i izvori sredstava.


9. Da li sredstva odobrenog dodatnog  prekoračenja po tekućem računu mogu podizati na bankomatu?

Ne. Odobreno dodatno prekoračenje od strane Banke se može koristiti za kupovinu na rate na svim prodajnim mjestima sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor kao i za podizanje gotovine direktno u poslovnicama Banke. Popis trgovina koje prihvataju VISA Inspire karticu za kupovinu na rate možete pogledati na našoj web stranici.


10. Koliki je maksimalni iznos koji se odobrava po osnovu dodatnog  prekoračenja?

Banka može odobriti dodatno  prekoračenje u visini do maksimalno dvije trećine redovnog prekoračenja po tekućem računu. 


11. Već duži vremenski period sam vlasnik tekućeg računa u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH i korisnik redovnog prekoračenja. Nemam odobreno dodatno prekoračenje po tekućem računu a želio bih koristiti pogodnosti kupovine na rate ?

Da biste postali korisnikom dodatnog prekoračenja po tekućem računu, potrebno je da se radi podnošenja zahtjeva obratite u poslovnicu u kojoj je odobreno redovno prekoračenje. Osim Vaše lične karte i VISA Inspire kartice, dodatna dokumentacija nije potrebna.


12. Koliko iznosi provizija prilikom podizanja gotovine sa Inspire VISA Electron karticom na stranim bankomatima?

Bankovna VISA Inspire/Platinum kartica omogućava podizanje gotovine u inostranstvu bez naknada na svim bankomatima članica Intesa Sanpaolo Grupe, dok se na ostalim bankomatima van BiH obračunava naknada definisana tarfinikom Banke. Sve naknade za usluge u poslovanju sa s fizičkim licima možete pogledati putem linka: https://intesasanpaolobanka.ba/stanovnistvo/opsti-uslovi-poslovanja-i-naknade/cjenik-usluga/


13. Želim podići novac na bankomatu Privredne banke Zagreb u Hrvatskoj,  koristeći svoju Visa Inspire karticu. Da li ću platiti naknadu?

Navedena kartica Vam omogućava podizanje gotovine bez naknade na svim bankomatima Intesa Sanpaolo Grupe širom svijeta. Obzirom da je navedena Banka članica Intesa Sanpaolo Grupacije, moći ćete podići novac bez naknade za podizanje gotovine sa VISA Inspire/Platinum karticom.


14. Da li postoji lista prodajnih mjesta koja prihvataju Inspire VISA Electron karticu za kupovinu na rate?

Na web stranici Banke možete pronaći listu prodajnih mjesta koja prihvataju VISA Inspire/Platinumkarticu za kupovinu na rate bez kamata i  naknada.


15. Koliko iznose kamate i naknade ukoliko koristim pogodnosti plaćanja kupovine na rate sa VISA Inspire karticom?

Sa VISA Inspire/Platinum karticom možete koristiti pogodnosti kupovine na rate bez kamata i naknada na svim prodajnim mjestima sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor.

1. Želim uplatiti novac iz inostranstva na devizni račun klijenta u Vašoj Banci. Na koji način to mogu obaviti?

Za slanje novca na račun fizičke osobe otvoren u našoj Banci potrebno je znati sljedeće podatke:

 • – SWIFT CODE Intesa Sanpaolo Banke (banka primaoc)
 • IBAN broj klijenta 
 • – puni naziv Banke
 • – zvaničnu adresu Banke
 • – broj deviznog računa

Podatke možete dobiti direktno od lica kojem uplaćujete sredstva.


2. Koji je SWIFT CODE Intesa Sanpaolo Banke?

UPBKBA22


3. Koji je moj IBAN broj?

IBAN broj se dodjeljuje individualno svakom klijentu Banke koji ima otvoren tekući račun. Možete ga naći na svakom mjesečnom izvodu, isti ćete dobiti ukoliko posjetite jednu od naših poslovnica ili putem besplatnog info telefona 080 020 307. IBAN broj nije moguće dobiti putem društvenih mreža banke.


4. Da li Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u svojoj ponudi ima Visa Electron karticu koja se veže uz devizni račun?

Ne.


5. Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje deviznog računa za državljane Bosne i Hercegovine?

Za otvaranje deviznog računa potrebna je sljedeća dokumentacija:
– Kopija lične karte
– CIPS prijava o mjestu prebivališta (original ili kopija uz uvid u original)

Dokumentacija kojom se dokazuje namjena i izvori sredstava

1. Da li mogu aplicirati za kredit ukoliko sam zaposlen na određeno vrijeme?

Možete aplicirati za kredit. Rok otplate kredita ne može biti duži od perioda na koji je potpisan ugovor na određeno. Za sve dodatne informacije, ljubazno Vas molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke. 


2. Da li mogu aplicirati za kredit ukoliko nemam otvoren tekući račun u vašoj Banci?

Da, možete aplicirati za kredit bez obzira da li je tekući račun otvoren u našoj ili drugoj Banci.


3. Kako mogu izračunati ratu kredita ?

Na web stranici Banke možete pronaći kalkulator kredita koji će Vam omogućiti informativni izračun mjesečne rate kredita za koji ste zainteresirani.
Za detaljnije informacije, obratite se osobnom bankaru u najbližoj poslovnici Banke.


4. Ukoliko želim prijevremeno otplatiti kredit realizovan u Intesa Sanpaolo Banci da li to mogu obaviti samo u matičnoj poslovnici (u poslovnici u kojoj sam realizovao/la kredit)?

Prijevremeno zatvaranje kredita se može obaviti u Vama najbližoj poslovnici Banke.

1. Kartica mi ističe ovog mjeseca. Da li se trebam obratiti u svoju poslovnicu ili će mi Banka automatski izraditi novu karticu?

Ukoliko najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja kartice ne otkažete karticu, ona se automatski obnavlja. Datum validnosti kartice je označen na kartici kao valid thru, što znači da kartica važi do zadnjeg dana u mjesecu koji je naznačen na kartici. Banka će vas kontaktirati kada nova kartica bude gotova, kako biste istu mogli preuzeti.


2. Kartica mi ističe ovog mjeseca. Da li PIN ostaje isti?

PIN ostaje isti. U slučajevima kada se radi nova kartica radi krađe ili gubitka na zahtjev klijenta, automatski se izrađuje novi PIN.


3. Kartica mi ističe ovog mjeseca. Da li Banka naplaćuje tu uslugu?

Redovna obnova kartice je besplatna.


4. Šta je članarina?

Članarina je godišnja naknada za korištenje kartice.


5. Da li neko drugi može uplatiti ratu na moju kreditnu karticu?

Da. Bilo koje treće lice može izvršiti uplatu na karticu, ali je poželjno da lice posjeduje jednu staru uplatnicu ili lične/osobne podatke vlasnika kartice.


6. Izgubio/la sam kreditnu MasterCard karticu da li mogu podignuti novac na šalteru Banke?

U takvim slučajevima isplata gotovine se može vršiti na šalteru Banke isključivo preko POS terminala uz predodžbu lične karte.


7. Izgubio/la sam kreditnu karticu na koji način mogu izvršiti uplatu dospjelog duga po kartici? 

Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici naše Banke, dovoljno je da sa sobom ponesete ličnu/osobnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.


8. Na koji način vršim uplatu na MasterCard karticu ukoliko plaćam putem druge Banke?

Transakcijski račun Banke odnosno račun primatelja je: 1540010000001910. U svrhu doznake obavezno navedite broj Vaše MasterCard kartice.


9. Da li mogu aplicirati za kreditnu karticu ako nemam otvoren tekući račun kod Vas i platu primam u drugoj Banci?

Bez obzira na to što nemate otvoren tekući račun u našoj Banci i platu primate putem druge banke, ukoliko ste državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i redovnim mjesečnim primanjima, možete aplicirati za kreditnu karticu.


10. Šta mi je potrebno za izdavanje kreditne kartice?

Osnovna dokumentacija potrebna za izdavanje kreditne kartice je:

 • – kopija lične karte
 • – kopija prijave boravišta/prebivališta CIPS
 • – tri posljednje platne liste (ovjerene u računovodstvu)
 • – potvrda o zaposlenju

11. Gdje mogu koristiti svoju karticu?

Na svim bankomatima (za podizanje gotovine) i POS terminalima (za kupovinu) na lokacijama širom svijeta. Potrebno je samo da uporedite znak u donjem desnom uglu Vaše kartice sa znakom istaknutim na bankomatu, prodavnici, supermarketu ili benzinskoj pumpi.


12. Kolika je naknada kada podižem novac sa drugog bankomata?

Sve naknade za usluge u poslovanju sa s fizičkim licima možete pogledati na ovom linku.


13. Koliko iznosi dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu ukoliko sam korisnik VISA i/ili MasterCard kartice?

Dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu iznosi 1.000,00 KM prema Odluci Banke, bez obzira da li se nalazite u BiH ili inostranstvu.


14. Pogriješio/la sam PIN više puta po svojoj VISA kartici. Šta mi se dešava sa karticom?

Kartica se privremeno blokira u naredna 24 sata od momenta zadnjeg pokušaja podizanja gotovine te se automatski reaktivira nakon isteka 24 sata. Ukoliko gotovinu pokušavate podići u okvirima radnog vremena Banke, molimo da se obratite u najbližu poslovnicu radi deblokade. Deblokada se ne naplaćuje.


15. Izgubio/la sam PIN. Da li trebam uraditi novu karticu?

Ne morate raditi novu karticu. U najbližoj poslovnici Banke možete podnijeti zahtjev za izdavanjem novog PIN-a.


16. Kako mogu povećati postojeći limit na kreditnoj kartici?

Zahtjev za povećanjem limita podnosite putem poslovnice u kojoj je kartica izdata.


17. Na koji način mogu vratiti karticu ukoliko istu više ne želim da koristim?

Ukoliko želite da vratite kreditnu ili debitnu karticu, potrebno je da se obratite u poslovnicu u kojoj je kartica izdata i da izmirite eventualne obaveze po istoj.


18. Šta trebam znati kada obavljam kupovinu na POS terminalu?

Kupovinu potvrđujete unosom vašeg jedinstvenog PIN koda ili potpisivanjem priznanice.
Uvijek uporedite iznos na priznanici sa iznosom na originalnom računu.
Svaku priznanicu od kupovine sačuvajte dok ne provjerite izvod sa vašeg računa.


19. Šta trebam znati kada obavljam kupovinu na Internetu?

Prije kupovine provjerite cjelokupnu ponudu: cijenu, rok isporuke, period garancije, adresu i broj telefona kompanije. Kupujte na provjerenim web stranicama.


20. Gdje se nalazi CVV code na kartici?
Na poleđini kartice. Uglavnom na mjestu predviđenom za potpis.


21. Koga trebam kontaktirati u slučaju krađe/gubitka kartice?
Potrebno je da krađu ili gubitak kartice prijavite ODMAH na broj telefona: +387 33 497 657 koji je dostupan 24 h ili odlaskom u najbližu poslovnicu Banke.


22. Ako sam vlasnik žiro računa/ a'vista štednog računa u Banci i imam Visa Electron karticu koja se veže za navedeni račun da li mogu obavljati plaćanje preko Interneta? 

Da, možete. 

1. Kako se može ugovoriti štednja za maloljetnu osobu?

Štedni račun za maloljetnu osobu može otvoriti zakonski zastupnik, tj. jedan od roditelja. Štedni račun može glasiti na ime maloljetne osobe, dok će roditelj (zakonski zastupnik) biti ovlašten po navedenom računu. Potrebno je donijeti na uvid izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu osobu te kopiju lične karte i CIPS-a za ovlašteno lice i maloljetne osobe.


2. Šta je Crispy?

Crispy je dječija štednja koju zakonski zastupnik/skrbnik može ugovoriti kao:
– Nenamjenski oročeni depozit uz premiju- dječija štednja u valuti EUR i KM
– Depoziti po viđenju- dječija štednja u valuti EUR i KM


3. Koji su dokumenti potrebni za otvaranje Crispy dječije štednje?

Za zakonskog zastupnika (roditelji):

 • – važeća identifikacijska isprava
 • – kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS)

Za skrbnika:

 • – rješenje centra za socijalnu skrb kojim se imenuje skrbnikom
 • – važeća identifikacijska isprava
 • – kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS)

Za maloljetno lice:

 • – izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju važeće identifikacijske isprave
 • – CIPS prijavnica za maloljetno lice

4. Koja dokumentacija je potrebna da otvorim a'vista štedni račun?

Potrebna dokumentacija za otvaranje štednog računa je: kopija lične karte i kopija prijave prebivališta CIPS.


5. Želio bih da otvorim a'vista štedni račun u KM. Da li po istom mogu dobiti Visa Electron karticu i istu koristiti na internetu?

Možete. Nakon otvaranja a'vista štednog računa, podnesite Zahtjev za kreiranje Visa Electron kartice koju možete koristiti na bankomatima, POS uređajima u trgovinama i na Internetu.


6. Korisnik sam oročene štednje u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH i novac mi je potreban. Da li mogu prekinuti oročenje i da li će mi se obračunati naknada zbog prijevremenog raskida Ugovora?

Od zavisnosti od vašeg ugovora, uslovi prijevremenog raskida ugovora o oročenoj štednji su propisani u svakom ugovoru o oročenoj štednji, molimo vas da posjetite našu najbližu poslovnicu da biste dobili više informacija o raskidu ugovora.

1. Kako mogu postati korisnik usluge elektronskog bankarstva?

Da biste postali korisnik ELBA usluge potrebno je da imate otvoren tekući račun u našoj Banci.


2. Koja dokumentacija mi je potrebna za ugovaranje ELBA usluge?

Uslovi za korištenje elektronskog bankarstva su vezani za dostavljanje sljedeće dokumentacije:

Zahtjev za otvaranje usluge (obrazac Banke);

Kopija lične isprave i potvrda o mjestu prebivališta/boravka (original ili kopija uz uvid u original) kod rezidenta tj. kopija pasoša i prevod identifikacionog dokumenta (na jednom od službenih jezika u BiH) ovjerenog od strane stalnog sudskog tumača za nerezidenta.


3. Kolika je naknada na naloge, odnosno uplate putem ELBA elektronskog bankarstva? 

Sve naknade vezano za bezgotovinska plaćanja putem unutrašnjeg platnog prometa možete pronaći na ovom linku.


4. Da li putem ELBA usluge mogu vršiti plaćanja računa koji ne glase na moje ime već na ime drugog lica npr: telefonski račun, račun za struju?

Da. Možete vršiti plaćanje računa koji glase na ime drugog lica. U svrhu plaćanja na uplatnici upišite podatke na koga se uplata odnosi: ime i prezime, broj računa, za koji mjesec vršite plaćanje i ostale podatke koje imate raspoložive.


5. Zaboravio/la sam lozinku/password za korištenje ELBA usluge. Na koji način mogu dobiti novu lozinku?

Za generiranje nove lozinke biće potrebno da se obratite u poslovnicu Banke radi podnošenja zahtjeva za ponovno generiranje lozinke ili pozivom na besplatni broj telefona 080 020 307.


6. Izgubio/la sam token uređaj. Na koji način mogu dobiti novi?

Novi token uređaj dobivate putem poslovnice Banke na osnovu podnesenog zahtjeva. Izdavanje novog tokena se naplaćuje prema važećem cjenovniku Banke.


7. Oštetio sam token uređaj i isti više ne mogu koristiti prilikom prijave na aplikaciju. 

U takvim situacijama biće potrebna zamjena token uređaja putem poslovnice Banke na osnovu podnesenog zahtjeva. Izdavanje novog tokena se naplaćuje prema važećem cjenovniku Banke.


8. Na koji način mogu otkazati uslugu ELBA?

Ukoliko Korisnik ne želi više da koristi elektronsko bankarstvo, treba je otkazati pismenim putem, odnosno podnijeti Zahtjev za otkaz korištenja. Korisnik je u obavezi da prilikom otkazivanja usluge vrati token uređaj koji mu je Banka dala na korištenje.

1. Šta je m-Intesa?

Mobilno bankarstvo m-Intesa je usluga Banke koja korisniku omogućava obavljanje finansijskih transakcija putem mobilnog uređaja-mobitela.


2. Koja dokumentacija mi je potrebna za ugovaranje usluge m-Intesa?

Za ugovaranje mobilnog bankarstva potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

Zahtjev za otvaranje usluge (obrazac Banke);

Kopija lične isprave i potvrda o mjestu prebivališta/boravka (original ili kopija uz uvid u original) kod rezidenta tj. kopija pasoša i prevod identifikacionog dokumenta (na jednom od službenih jezika u BiH) ovjerenog od strane stalnog sudskog tumača za nerezidenta.


3. Potpisao/la sam Ugovor o korištenju usluge m-Intesa mobilno bankarstvo, kako da aktiviram istu?

Da biste pristupili korištenju usluge m-Intesa potrebno je da instalirate aplikaciju na svoj mobilni uređaj sa odgovarajućeg marketa.


4. Na koji način mogu izvršiti plaćanje ili transfer putem m-Intesa usluge?

Detaljno uputstvo možete pronaći na ovom linku.


5. Kupio/la sam novi mobilni uređaj, mogu li koristiti aktivacijski ključ koji sam dobio/la prvi put?

Aktivacijski ključ možete koristiti samo prvi put kada aktivirate uslugu i isti važi sedam dana od momenta generisanja. Ukoliko je došlo do zamjene mobilnog uređaja biće Vam potreban novi aktivacijski ključ koji možete sami kreirati koristeći uslugu elektronskog bankarstva, ukoliko istu imate ugovorenu. Ukoliko ne koristite ELBA uslugu molimo da nam se obratite putem e-mail adrese: stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba radi dobijanja novog aktivacijskog ključa, pozivom na besplatni broj telefona 080 020 307 ili lično u najbližu poslovnicu Banke.


6. Mobilni telefon mi je ukraden/izgubljen na koji način mogu onemogućiti korištenje usluge?

Uslugu možete deaktivirati na više načina: pozivom na besplatni info telefon: 080/020-307, koristeći uslugu elektronskog bankarstva, ukoliko istu imate ugovorenu ili putem linka: 

BiH jezici

Engleski jezik


7. Stari mobilni telefon mi je ukraden/izgubljen, obzirom da imam novi, na koji način da ponovo aktiviram uslugu m-Intesa?

Prije ponovnog instaliranja aplikacije, potrebno je da uradite deaktivaciju usluge na starom mobilnom uređaju. Aktivaciju usluge vršite ponovnim instaliranjem aplikacije. Ukoliko ste korisnik usluge elektronskog bankarstva, aktivacijski ključ možete sami kreirati. Ukoliko ne koristite ELBA uslugu molimo da nam se obratite putem e-mail adrese: stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba, pozivom na besplatni broj telefona 080 020 307 ili lično u najbližu poslovnicu Banke.radi dobijanja novog aktivacijskog ključa ili lično u najbližu poslovnicu Banke.


8. Da li putem usluge m-Intesa mogu vršiti plaćanje prema inostranstvu?

Da. Detaljno uputstvo za ino plaćanje možete pronaći na ovom linku


9. Na koji način mogu otkazati uslugu m-Intesa?

Ukoliko korisnik više ne želi da koristi uslugu m-intesa istu treba otkazati putem poslovnice Banke.


10. Mijenjao/la sam lozinku za korištenje usluge, ali sam istu zaboravio/la, kako mogu dobiti novu lozinku?

Za generiranje nove lozinke biće potrebno da se obratite u poslovnicu Banke radi podnošenja zahtjeva za ponovno generiranje lozinke ili pozivom na besplatni broj telefona 080 020 307.