alt=”Krediti za auto” title=”Krediti za auto”/>

Krediti za auto

Krediti za kupovinu novih ili polovnih vozila.

Zašto ćete ga voljeti

Krediti do 100.000 KM

Rok otplate do 7 godina.

Kupovina novih ili polovnih vozila

Automobila, lakih komercijalnih vozila, skutera, motocikla, traktora, ski-jet-ova od pravnih ili fizičkih osoba.

Auto kredit

Decoration image

Krediti za kupovinu novih ili polovnih vozila donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

NKS već od 4,79% (EKS 7,00%).*Mogućnost kupovine polovnog ili novog vozila.
Krediti do 100.000 KM.Rok otplate do 7 godina.

Pregled rata kredita za kupovinu vozila

Iznos KM3 godine4 godine5 godina7 godina
10.000298,77229,34187,75140,35
30.000896,30688,03563,26421,06
50.0001.493,841.146,71938,76701,77
70.0002.091,371.605,401.314,26982,48
100.0002.987,672.293,431.877,521.403,54

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za auto kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, trošak police kasko osiguranja te troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom u valuti KM.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

  • Kupovina novih ili polovnih automobila, lakih komercijalnih vozila, skutera, motocikla, traktora, ski-jet-ova od pravnih ili fizičkih osoba. Kod kupovine polovnih vozila, starost vozila u trenutku kupovine ne može biti veća od 5 godina.

Rok otplate kredita

  • Do 7 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Založno pravo vlasništva na vozilu.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.