alt=”In paket Plus” title=”In paket Plus”/>

In paket Plus

Usluga više

Benefiti koje vam donosi IN paket Plus su:

RAČUNI:

  • Tekući račun – Dopušteno prekoračenje (redovno + dodatno)
  • Avista štedni račun bez naknade

KARTICE:

  • Visa Inspire debitna kartica
  • Mastercard kreditna kartica
  • American Express Card

DIGITALNO BANKARSTVO:

  • mIntesa (mobilno bankarstvo) ili ELBA (elektronsko bankarstvo)
  • SMS

OSIGURANJE I ASISTENCIJE:

  • Osiguranje za slučaj smrti do 75. godine starosti
  • Asistencija/Pomoć na cesti u BiH i Evropi u saradnji sa Uniqa osiguranjem
  • Osiguranje od zloupotrebe kartica i krađe dokumenata

OSTALO:

  • Naknada za korištenje sefa umanjena za 10%

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija