alt=”Dječija štednja za za najmlađe štediše” title=”Dječija štednja za za najmlađe štediše”/>

Dječija štednja za za najmlađe štediše

Namijenjena je najmlađim štedišama.

Prednosti

CRISPY dječija štednja

Namijenjena je najmlađim štedišama Intesa Sanpaolo Banke.

A’vista štedni račun

Štednje bez određenog roka i sa uvijek raspoloživim sredstvima.

Nenamjenski oročeni depozit uz premiju

Obročna dugoročna štednja za maloljetne fizičke osobe mlađe od 18 godina.

Decoration image

Dječija štednja

CRISPY dječija štednja namijenjena je najmlađim štedišama Intesa Sanpaolo Banke, koja vama roditeljima daje mogućnost da na vrijeme počnete odvajati novac za budućnost vaše djece.

Osim mogućnosti da uštedite novac koji će vašem dijetetu biti potreban za školovanje, ekskurziju, kupovinu automobila kada postane punoljetno ili za ispunjenje drugih planova i želja, štednjom u našoj Banci pomažete dijetetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem.

Intesa Sanpaolo Banka je obezbijedila dva modela štednje za najmlađe štediše:

A'vista štedni račun- dječija štednja u valuti KM i EUR.Nenamjenski oročeni depozit uz premiju – dječija štednja u valuti KM i EUR.

A’vista štedni račun- dječija štednja u valuti KM i EUR

A'vista štedni račun- dječija štednja je vrsta štednje bez određenog roka i sa uvijek raspoloživim sredstvima za maloljetne fizičke osobe mlađe od 18 godina.

Minimalni iznos na štednom– dječijem računu iznosi 10,00 KM ili 5,00 EUR.

Banka obračunava kamatu u valuti KM i EUR i pripisuje sredstvima na štednom dječijem računu po isteku kalendarske godine.

Primjenjuje se od 07.06.2021. godine.


Fiksna kamatna stopa u valuti KM i EUR

 

Štedni dječiji ulozi
Valuta depozita KM i EUR
Štedni ulozi po viđenju
“CRISPY” Dječija štednja
NKS %EKS %*
0,20 %0,20 %

* EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Nenamjenski oročeni depozit uz premiju- dječija štednja u valuti KM i EUR

Nenamjenski oročeni depozit uz premiju- dječija štednja je vrsta obročne dugoročne štednje za maloljetne fizičke osobe mlađe od 18 godina pri čemu sa redovnim mjesečnim uplatama ostvaruju pravo na premiju koja se obračunava na kamatu po depozitu.

Minimalni iznos mjesečne uplate iznosi 10,00 KM ili 5,00 EUR.
Banka pored redovne kamate obračunava i premiju. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Premijska stopa je fiksna, obračunava se po isteku oročenja na iznos obračunate kamate, a ovisi o roku oročenja.


Akcijska ponuda nenamjenski oročenih depozita uz premiju – dječija štednja u valuti KM i EUR sa fiksnom kamatnom stopom

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*Premija %
13 mjeseciSvi iznosi0,30 %0,32 %6,00 %
24 mjesecaSvi iznosi0,30 %0,32 %7,00 %
36 mjeseciSvi iznosi0,50 %0,54 %8,00 %
48 mjeseciSvi iznosi0,50 %0,54 %8,20 %
60 mjeseciSvi iznosi1,00 %1,08 %8,50 %
72 mjesecaSvi iznosi1,00 %1,08 %8,60 %
84 mjesecaSvi iznosi1,00 %1,09 %8,80 %
96 mjeseciSvi iznosi1,00 %1,09 %9,00 %

* U izračun Efektivne kamatne stope (EKS) ulazi visina nominalne kamatne stope i visina pripadajuće premije.

Efektivna kamatna stopa je izračunata na primjeru premijskih uplata od 100,00 KM mjesečno.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.

Akcijska ponuda vrijedi do 30.06.2024. godine.

 

Promjenjiva/Fiksna kamatna stopa u valuti KM i EUR

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*Premija %
13 mjeseciSvi iznosi
0,20 %
0,20 %

6,00 %
24 mjeseca

Svi iznosi

0,30 %

0,33 %

7,00 %

36 mjeseci

Svi iznosi

0,40 %

0,43 %

8,00 %

48 mjeseci

Svi iznosi

0,60 %

0,65 %

8,20 %

60 mjeseci

Svi iznosi

0,70 %

0,75 %

8,50 %

72 mjeseca

Svi iznosi

0,80 %

0,87 %

8,60 %

84 mjeseca

Svi iznosi

0,90 %

0,97 %

8,80 %

96 mjeseci

Svi iznosi

1,00 %

1,09 %

9,00 %

 

* U izračun Efektivne kamatne stope (EKS) ulazi visina nominalne kamatne stope i visina pripadajuće premije.

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na iznos 10 KM depozita.

 


 

 

Kako otvoriti račun?

  • Jedan od roditelja (zakonski zastupnik) ili skrbnik otvara u ime maloljetne osobe dječiji štedni račun na temelju potpisivanja Ugovora o dječijoj štednji u valuti KM i/ili EUR.

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje dječijeg računa?

Za zakonskog zastupnika (jedan od roditelja)

  • Važeća identifikacijska isprava.
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS).

Za skrbnika

  • Rješenje centra za socijalnu skrb kojim se imenuje skrbnikom.
  • Važeća identifikacijska isprava.
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS).

Za maloljetno dijete

  • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju važeće identifikacijske isprave.
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS).

Za više informacija obratite se na: