alt=”Moj eko dom ” title=”Moj eko dom “/>

Moj eko dom

Proizvod kreiran za vas.

Zašto ćete ga voljeti

Maksimalni iznosi kredita do 97.791,50 KM.

Maksimalni rok otplate do 20 godina.

Povrat sredstava do 20%*.

Decoration image

Krediti Moj eko dom donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

Želite ugraditi nove prozore, utopliti svoj dom ugradnjom termalne fasade ili vam je potrebna peć na pelet? Intesa Sanpaolo Banka vam nudi finansiranje iz posebne kreditne linije uz koju možete ostvariti povrat sredstava do 20%*.

* Više informacija možete pronaći na: ebrdgeff.com/ba

Realizacijom kredita u svrhu kupovine i ugradnje energetski efikasnih proizvoda ostvarujete:

* povrat sredstava do 20% na svoj tekući račun u Bancištedite energiju i novacpovećavate vrijednost svog doma
 Informacije o energetski efikasnim proizvodima koje je moguće finansirati iz ove kreditne linije možete pronaći na ovom linku, a informativni pregled anuiteta kao i potrebnu dokumentaciju za realizaciju kredita potražite u nastavku.
*Ukoliko za implementaciju energetski efiksane tehnologije/proizvoda nije obezbijeđena druga podrška u smislu bespovratnih sredstava

Moj eko dom bez hipoteke

Informativni pregled rata kredita izračunat po fiksnoj kamatnoj stopi za unapređenje energetske efikasnosti uz policu osiguranja

Za rok otplate 10 godina FIKSNA NKS već od 5,49% (EKS 6,72%)*

Iznos KM3 godine5 godina10 godina
5.0001519554
10.000302191108
20.000604382
217
30.000906
573
325
40.0001.208764
434
50.0001.510955
542

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 120 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi polise osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, premija za osiguranje otplate kredita 1.500 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi iznose 17.373,42 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti u iznosu do 50.000 na rok do 120 mjeseci.


Moj eko dom sa hipotekom

Do 97.791,50 KMRok otplate do 20 godinaNKS već od 3,59% (EKS 4,21%*)

Informativni pregled rata kredita po promjenjivoj kamatnoj stopi za unapređenje energetske efikasnosti uz hipoteku, izračunat po promjenjivoj kamatnoj stopi

Iznos KM10 godina15 godina20 godina
60.000596
468389
70.000695
546
454
80.000794
624519
90.000894702584

* Efektivna kamatna stopa (EKS)za kredit izračunata je na iznos 90.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene nekretnine 2o0 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, za iznos 90.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 19.516,04 KM.

Kredit MOJ EKO DOM se odobrava u iznosu do 97.791,50 KM na rok do 240 mjeseci u KM valuti. Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

Korisnik kredita

    • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Za više informacija obratite se na:

Ova kreditna linija predstavlja saradnju Intesa Sanpaolo Banke i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) gdje se kroz Instrument za finansiranje zelene ekonomije na zapadnom Balkanu (GEFF), promovira poboljšanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru, a sufinansiraju je Evropska unija (EU) i Austrija, te bilateralni donatori Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

mojekodom1

Ova kreditna linija predstavlja saradnju Intesa Sanpaolo Banke i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) gdje se kroz Instrument za finansiranje zelene ekonomije na zapadnom Balkanu (GEFF), promovira poboljšanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru, a sufinansiraju je Evropska unija (EU) i Austrija, te bilateralni donatori Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

mojekodom

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.