novosti header

Oglasi

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

21/05/2021

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_13_21/5.3. od 12.05.2021. godine, objavljuje Oglas o javnoj prodaji imovine Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine. I. Predmet javnog oglasaPredmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to: 1. Zemljište u Gračanici – površine 14.560m2 (suvlasništvo na 1/28nije parcelisano) […]


Javni poziv za poslovnu saradnju za odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija u 2020. godini – Javni Tender

12/02/2020

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP BiH), poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa ISP BiH za „Odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija 2020. godini – Javni Tender.’’ Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da […]


Javni poziv – Zahtjev za ponudu za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Mostaru

10/02/2020

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP Banka BiH), poziva pravna i fizička lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju za dostavljanje ponude za potrebe Sektora poslova sa stanovništvom ISP Banke BiH.Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da se obratite Odjelu logistike ISP Banke BiH, Denisu […]


JAVNI POZIV za poslovnu saradnju za vođenje socijalnih mreža u 2020. godini za potrebe Intesa Sanpaolo Banke BiH

05/02/2020

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP Banka BiH), poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju za vođenje socijalnih mreža za potrebe ISP Banke BiH u 2020. godini – Javni tender. Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da se obratite Odjelu nabavke ISP Banke […]