novosti header

Oglasi

Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine

26/09/2023

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_21_23/4.2. od 26.09.2023. godine, objavljuje Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to: R.br. Opis nekretnine Banka ušla u posjed nekretnine Ukupna cijena svih nekretnina LOT 1 1 Neparcelisano zemljište površine 14.560m2 […]