alt=”Pogodnosti stambenih kredita” title=”Pogodnosti stambenih kredita”/>

Pogodnosti stambenih kredita

Zašto ćete ih voljeti

Iznos kredita do 300.000,00 KM

Rok otplate kredita do 30 godina.

Kupovina, adaptacija, izgradnja

Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana.

Osiguranje

Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.

Osnovni model

Decoration image

Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

Iznos kredita do 300.000,00 KM.Rok otplate kredita do 30 godina.Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Fiksna kamatna stopa 3,39% (EKS 3,80%)*

 

Informativni pregled rata stambenog kredita

 FIKSNA KAMATNA STOPAFIKSNA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Iznos KM5 godina10 godina15 godina20 godina30 godina
80.0001.451787591510410
100.0001.814 984739638512
150.0002.7211.4761.109956768
200.0003.6291.9671.4781.2751.024

* Efektivna kamatna stopa (EKS)za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 220 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM.Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 39.348,75KM.

Stambeni krediti se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 360 mjeseci u KM valuti.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža kupovina i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom uz uslov da je na tom zemljištu prema urbanističkom planu dozvoljena gradnja u visini od 30.000,00 KM do 300.000,00 KM.
  • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 30.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Rok otplate kredita

  • Do 30 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju, te za kupovinu i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom.
  • Do 20 godina za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekata.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stanogradnja

Decoration image

Stambeni krediti – Model stanogradnja vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti

Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.Rok otplate do 30 godina.
Odobravanje kredita za kupovinu nekretnina stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora u fazi izgradnje.Uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Fiksna kamatna stopa 3,39% (EKS 3,80%)*

Informativni pregled rata stambenog kredita

 FIKSNA KAMATNA STOPAFIKSNA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Iznos KM5 godina10 godina15 godina20 godina30 godina
80.0001.451787591510410
100.0001.814984739638512
150.0002.7211.4761.109956768
200.0003.6291.9671.4781.2751.024

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 220 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM.Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 39.348,75KM.

Stambeni krediti se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 360 mjeseci u KM valuti.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

​Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

​Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine.
  • Prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

​Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Za kupovinu poslovnog prostora

Decoration image

Krediti za kupovinu poslovnog prostora vam nude sljedeće pogodnosti i mogućnosti

NKS već od 3,99% (EKS 4,28%)*Krediti do 300.000 KM.Rok otplate do 20 godina.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Informativni pregled rata kredita za kupovinu poslovnog prostora

Iznos KM10 godina15 godina20 godina
25.000253185151
50.000506370303
100.0001.012739605
150.0001.5181.109908
200.0002.0241.4781.211
300.0003.0362.2181.816

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit za kupovinu poslovnog prostora izračunata je po promjenjivoj kamatnoj stopi, na iznos 300.000 KM i rok otplate kredita 240 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 220 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 70 KM na godišnjem nivou, trošak ostale dokumentacije 10 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi za iznos 300.000 KM i rok otplate 240 mjeseci iznosi 141.243,92 KM

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

Korisnici kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja poslovnih prostora do 300.000,00 KM.
  • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 15.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stambeni PLUS

Decoration image

Stambeni krediti – STAMBENI PLUS vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti

Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.Rok otplate do 30 godina.Zatvaranje stambenih kredita u Intesa Sanpaolo i/ili drugim bankama.

Fiksna kamatna stopa 3,39% (EKS 3,64%)*

Informativni pregled rata stambenog kredita PLUS

 FIKSNA KAMATNA STOPAFIKSNA KAMATNA STOPAPROMJENIVA KAMATNA STOPAPROMJENIVA KAMATNA STOPAPROMJENIVA KAMATNA STOPA
Iznos KM5 godina10 godina15 godina20 godina30 godina
80.0001.451787 591 510410
100.0001.814 984739 638512
150.0002.721 1.476 1.109956768
200.0003.629 1.9671.478 1.2751.024

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 220 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 37.898,75 KM.

Stambeni krediti se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 360 mjeseci u KM valuti.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u istoj i/ili drugim bankama u visini do 300.000,00 KM .

Rok otplate kredita

  • Rok otplate stambenog kredita do 30 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kvadrat plus kredit – stambeni kredit bez hipoteke

Decoration image

Kvadrat plus krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

Stambeni kredit bez hipoteke.Fiksna kamatna stopa.Iznos kredita do 50.000 KM.
Rok otplate kredita do 10 godina.Kredit sa policom osiguranja.

Kvadrat plus sa NKS 3,69% (EKS 5,12%)*

Informativni pregled rata stambenog kredita bez hipoteke sa FIKSNOM kamatnom stopom

Iznos KM3 godine5 godina7 godina10 godina
10.000294183135100
20.000588366271200
30.000882548406299
40.0001.175731541399
50.0001.469914676499

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit bez hipoteke izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi, na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 120 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak premije osiguranja otplate kredita 1.500 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi iznose 12.854,41 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u valuti KM.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

  • Kupovina nekretnine, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža.
  • Otplata stambenih kredita i ostalih kredita za koje se može utvrditi, odnosno dokumentirati da su iskorišteni za istu namjenu, a ranije su realizirani u istoj ili drugoj Banci.

​Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Polica osiguranja kredita.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.