alt=”Pogodnosti stambenih kredita” title=”Pogodnosti stambenih kredita”/>

Pogodnosti stambenih kredita

Zašto ćete ih voljeti

Iznos kredita do 300.000,00 KM

Rok otplate kredita do 30 godina.

Kupovina, adaptacija, izgradnja

Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana.

Osiguranje

Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.

Osnovni model

Decoration image

Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

Iznos kredita do 300.000,00 KM.Rok otplate kredita do 30 godina.Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Stambeni kredit sa NKS već od 2,99% (EKS 3,46%)*

Iznos KM10 godina15 godina20 godina25 godina30 godina
30.000293,72214,32178,65155,06139,79
50.000489,53357,20297,75258,43232,98
100.000979,05714,39595,49516,86465,96
150.0001.468,581.071,59893,24775,28698,94
200.0001.958,101.428,781.190,991.033,71931,91
250.0002.447,631.785,981.488,731.292,141.164,89

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita 60 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža kupovina i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom uz uslov da je na tom zemljištu prema urbanističkom planu dozvoljena gradnja u visini od 30.000,00 KM do 300.000,00 KM.
  • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 30.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Rok otplate kredita

  • Do 30 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju, te za kupovinu i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom.
  • Do 20 godina za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekata.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stanogradnja

Decoration image

Stambeni krediti – Model stanogradnja vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti

Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.Rok otplate do 30 godina.
Odobravanje kredita za kupovinu nekretnina stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora u fazi izgradnje.Uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

​Stambeni kredit sa NKS već od 2,99% (EKS 3,46%)*

Pregled rata stambenog kredita

Iznos KM10 godina15 godina20 godina25 godina30 godina
30.000295,25218,91178,65155,06139,79
50.000492,09364,85297,75258,43232,98
100.000984,18729,71595,49516,86465,96
150.0001.476,271.094,56893,24775,28698,94
200.0001.968,361.459,411.190,991.033,71931,91
250.0002.460,451.824,261.488,731.292,141.164,89

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita 60 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

​Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

​Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine.
  • Prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

​Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Za kupovinu poslovnog prostora

Decoration image

Krediti za kupovinu poslovnog prostora vam nude sljedeće pogodnosti i mogućnosti

NKS već od 4,99% (EKS 5,32%)*.Krediti do 300.000 KM.Rok otplate do 20 godina.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Pregled rata kredita za kupovinu poslovnog prostora

Iznos KM10 godina15 godina17 godina20 godina
25.000265,04197,57182,03164,85
50.000530,08395,14364,06329,70
100.0001.060,17790,27728,12659,40
150.0001.590,251.185,411.092,18989,11
200.0002.120,331.580,551.456,241.318,81

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit za kupovinu poslovnog prostora izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

Korisnici kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja poslovnih prostora do 300.000,00 KM.
  • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 15.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stambeni PLUS

Decoration image

Stambeni krediti – STAMBENI PLUS vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti

Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.Rok otplate do 30 godina.Zatvaranje stambenih kredita u Intesa Sanpaolo i/ili drugim bankama.
Bez naknade za obradu kredita.
Iznos KM10 godina15 godina20 godina25 godina30 godina
30.000293,72214,32178,65155,06139,79
50.000489,53357,20297,75258,43232,98
100.000979,05714,39595,49516,86465,96
150.0001.468,581.071,59893,24775,28698,94
200.0001.958,101.428,781.190,991.033,71931,91
250.0002.447,63

1.785,981.488,731.292,141.164,89

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u istoj i/ili drugim bankama u visini do 300.000,00 KM .
  • Uz stambeni kredit odobrava se i nenamjenski/zamjenski kredit do 50.000 KM po cijeni stambenog kredita.

Rok otplate kredita

  • Rok otplate stambenog kredita do 30 godina.
  • Rok otplate nenamjenskog/zamjenskog kredita do 10 godina.

Kamatna stopa

  • NKS već od 2,99% (EKS 3,26%)*

  * Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita 60 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

  Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kvadrat plus kredit – stambeni kredit bez hipoteke

Decoration image

Kvadrat plus krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

Stambeni kredit bez hipoteke.Fiksna kamatna stopa.Iznos kredita do 50.000 KM.
Rok otplate kredita do 10 godina.Kredit sa policom osiguranja.

Kvadrat plus sa NKS već od 4,10% (EKS 5,93%)*

Pregled rata stambenog kredita bez hipoteke

Iznos KM3 godine5 godina7 godina10 godina
10.000295,68184,62140,40105,09
20.000591,37369,23280,80210,18
30.000887,05553,85421,20315,27
40.0001.182,74738,47561,60420,36
50.0001.478,42923,08702,01525,45

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit bez hipoteke izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere po­trebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u valuti KM.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

  • Kupovina nekretnine, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža.
  • Otplata stambenih kredita i ostalih kredita za koje se može utvrditi, odnosno dokumentirati da su iskorišteni za istu namjenu, a ranije su realizirani u istoj ili drugoj Banci.

​Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Polica osiguranja kredita.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.