Online zahtjev za kredit

Online zahtjev za kredit

Ostale odredbe
1. Upoznat/a sam da Banka zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.
2. Popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva dajem neopozivu saglasnost da Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, poduzima sve neophodne pravne radnje u vezi sa obradom mojih ličnih podataka i to: moje ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona, a sve u svrhu obrade ovoga zahtjeva. Saglasnost dajem do okončanja provođenja ove procedure.
=