Nauka koja stoji iza naše ljubavi prema Da Vinciju

Nauka koja stoji iza naše ljubavi prema Da Vinciju

Neuroznanstveni tim sa sjedištem u Centru za inovacije Intesa Sanpaolo istražuje kako obrađujemo majstorska djela i kako odgovaramo na njih


30/07/2020

PODCASTKako intrepretiramo i reagiramo na umjetnička remek-djela.

 Innovacijski centar Intesa Sanpaolo oslanja se na primijenjena istraživanja u određenim oblastima. Jedno od tih područja je neuroznanost.
Istraživači i akademici sarađuju s poslovnim odjelima banke kako bi riješili komercijalne probleme na inovativne načine.
“Zašto neuroznanost?” pita se Luigi Ruggerone, koji je u laboratoriju za inovacije zadužen za odjel za analizu trendova i primijenjena istraživanja. “Pa zato što na kraju dana … ono što je zaista važno uvijek su ljudi.”

U posljednjih nekoliko godina pojavila se disciplina koja se naziva organizaciona neuroznanost, koja kombinuje istraživanje neuroznanosti s teorijom upravljanja i psihologijom. Innovacijski centar Intesa Sanpaolo udružuje se sa IMT školom za napredne studije u Lucci radi svojih projekata.

“Zašto neuroznanost? Pa zato što na kraju dana… ono što je zaista važno uvijek su ljudi”
Luigi Ruggerone, Odjeljenje za analizu trendova i primijenjena istraživanja Inovacijskog centra Sanpaolo

Intesa_Neuroscience_people_1

Michela Palazzo – Museo del Cenacolo Vinciano
Luigi Ruggerone – Odjel za analizu trendova i primijenjena istraživanja, ISP Inovacijski centar Sonia D’Arcangelo – laboratorij za neuroznanost, ISP Inovacijski centar
Andrea Malizia – IMT škola za napredne studije


„Kroz saradnju s Innovacijskim centrom Intesa Sanpaolo u mogućnosti smo pružiti sveobuhvatnije i cjelovitije istraživanje našeg osnovnog trenutnog razumijevanja neuroznanosti primijenjenog na organizacije“, kaže Andrea Malizia iz IMT škole za napredne studije.
Jedan od nedavnih projekata neuroznanstvenog tima je bio pokušaj dekonstrukcije u odnosu na pitanje kako uživamo u umjetničkim djelima. Unutar muzeja – Museo del Cenacolo Vinciano, posjetioci su koristili razne uređaje za praćenje čula koji su mjerili neurološke odgovora gledalaca umjetničkih djela Posljednja večera Leonarda Da Vincija i Raspeće Giovannija Donata da Montorfana.Michela Palazzo – Museo del Cenacolo Vinciano
Luigi Ruggerone – Odjel za analizu trendova i primijenjena istraživanja, ISP Inovacijski centar Sonia D’Arcangelo – laboratorij za neuroznanost, ISP Inovacijski centar
Andrea Malizia – IMT škola za napredne studije


Njihovo djelo je otkrilo fascinantna viđenja: da je glavna tačka fokusa na Da Vincijevoj slici bila Isus i apostol Toma, dok je u Montorfanovom djelu ta točka bila na dnu križa. Istraživanje je također otkrilo da je gledanje Posljednje večere pojačalo emocije ljudi i učinilo ih da se osjećaju sretnije.
„Projekt Posljednje večere za mene je značio da imamo na raspolaganju inovativan alat za razumijevanje kako posjetilac može shvatiti muzej“, kaže Michela Palazzo, šefica Museo del Cenacolo Vinciano.
Ovakvi eksperimenti daju presudan uvid u ljudsko ponašanje koje može pomoći u oblikovanju svega kada je riječ o biznisu, od ljudskih resursa do marketinga. Isprva se vodila borba da se klijenti uvjere u važnost laboratorije za neuroznanost, a sada ta laboratorija ima nagomilanih poslovnih problema na kojima treba raditi.
Za Soniju D’Arcangelo, šeficu laboratorija za neuroznanost u Inovacijskom centru Intesa Sanpaolo, rad na polju neuroznanosti ima stvarni značaj. “Tema pandemije omogućila nam je da razmišljamo o novim istraživačkim pitanjima poput efekata rada korištenjem pametnih tehnologija povezanih s pažnjom, osjećajima, poslom, saradnjom”, kaže ona.

Slušajte podcast da biste čuli više o laboratoriji za neuroznanost u Inovacijskom centru Intesa Sanpaolo.
Naslovnice uz doprinose:
Leonardo da Vinci, „Posljednja večera“, 1494-1498; Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri