alt=”Ko smo mi” title=”Ko smo mi”/>

Ko smo mi

Organizaciona struktura

Po uzoru na matičnu grupaciju, izvršena je organizacija i podjela nadležnosti i poslova u okviru sektora, direkcija i odjela. Ovakav model poslovanja omogućava nam da kvalitetno odgovorimo zahtjevima klijenata, a da istovremeno maksimalno iskoristimo prednosti naše poslovne mreže i stvorimo preduslove za snažan budući rast i razvoj.

Organizaciona šema