alt=”Dugoročni krediti” title=”Dugoročni krediti”/>

Dugoročni krediti

Dugoročni kredit je finansijski proizvod, namijenjen za pružanje finansijske podrške kompanijama na period duži od 12 mjeseci.

Pogodnosti

Korisnici kredita

Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih.

Namjena

Kupovina, renoviranje ili proširenje materijalnih dobara.

Rok vraćanja

Od 2 do 15 godina, ovisno o vrsti krajnjeg korisnika i projektu koji provodi.

Decoration image

Dugoročni krediti

Dugoročni kredit je finansijski proizvod, namijenjen za pružanje finansijske podrške kompanijama na period duži od 12 mjeseci. Namijenjeni su za finansiranje razvoja firme, dugoročna ulaganja, investicijske projekte, finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava.

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike finansiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s klijentom.

Za više informacija molimo obratite se na e-mail adresu: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba